Bidragsområde Lövholmen/Mölle | Vi bygger ut bredbandsnätet till landsbygden | Bredband | Umeå Energi

Bidragsområde Lövholmen/Mölle

Bli en del av framtidens bredband – Umeå Energi Bredband

Ditt område är bidragsberättigat för bredbandsutbyggnad med bidrag från Jordbruksverket och Strukturfonden. För att bidrag ska beviljas krävs att minst 50 % av fast boende ansluter sig. I diagrammet ovan kan du se hur många som anmält intresse i området hittills.

Avtalsskrivningen är nu avslutad. Du kan fortfarande anmäla ditt intresse men detta behandlas då som efteranslutning. Läs mer om detta längre ner på sidan. 

Se vår film för hur en installation går till

Viktig information gällande återställningen ute i Lövholmen/Mölle

Information

Fiberinstallatörerna kommer under de kommande dagarna ta kontakt med er för en tidsbokning så de kan boka en tid för att utföra en mätning av fibersignalen i kvalitetssyfte.  


Uppdatering 2019-06-05:

På grund av de större förseningar som har drabbat bredbandsutbyggnaden i ert område har Umeå Energi beslutat att förlänga perioden med reducerad månadskostnad med 12 månader. Detta innebär att kostnaden 190 kr/månad gäller fram till och med 2023-12-31, i stället för 2022-12-31. Ordinarie stadsnätspris är 349 kr/månad.
 

Anslutna kunder ute i Lövholmen/Mölle kommer att bli kontaktade av fiberentreprenören för mätning av signalen. Har ni redan kontaktats angående detta kan ni bortse från denna information. Gällande återställning i området håller Umeå Energi på att tillsammans med Jordbruksverket och konkursförvaltaren ta fram en lösning på hur och när detta snabbast möjligt kan utföras. 


Uppdatering 2019-05-29:


Kundinstallationer pågår och majoriteten av anläggningarna är redan anslutna. 


2019-05-16:

Vår entreprenör Tunbyns Grävkonsult AB försattes i konkurs i måndags, 2019-05-13. Som en följd av deras svårigheter att betala sina underentreprenörer har tidplaner inte kunnat hållas och underentreprenörerna har inte kunnat slutföra sina pågående arbeten vad gäller grävning, installationer och återställningsarbeten.

Vi har tecknat ett särskilt avtal med en av underentreprenörerna för att se till att de planerade fiberinstallationerna kan genomföras. Dessa kommer att ske inom kort och kommer alltså inte att utföras i Tunbyns regi. Vad gäller återställning av vägar finns det vissa partier där framkomligheten är mycket begränsad till följd av utfört grävarbete och detta måste förstås åtgärdas. Vi håller på att se över lösningar för detta. 

Vi jobbar redan med problematiken och håller på att se över olika lösningar för hur exakt projekten ska fortgå samt för att få fram en tidplan att presentera för er. Diskussion förs både med konkursförvaltare och Jordbruksverket. 

Vi ber att få återkomma närmare med mer information kring hur detta kommer att hanteras. Så snart vi har en åtgärdsplan kommer hemsidan för respektive område att uppdateras. Kundservice vid Umeå Energi sitter inte på några andra upplysningar, så vid frågor rörande hanteringen till följd av konkursförsättningen ber vi er att i första hand kontakta projektadministratörerna Nathalie eller Anders mailledes på adressen bredband.bidragsomraden@umeaenergi.se.
Du får ett snabbt bredband med valmöjligheter

Umeå Energi Bredband är ett öppna stadsnät. Det innebär att vi levererar en framtidssäker infrastruktur som du själv fyller med innehåll. Via en och samma bredbandsanslutning kan du enkelt välja mellan olika leverantörer av internet, TV, telefoni och andra tjänster.

Aktuell status för dig som tecknat avtal

Avtalsskrivningen för projektet är nu avslutad och 29 avtal har tecknats. Entreprenör som ska bygga nätet är Tunbyns Grävkonsult.

De kommer arbeta utifrån följande tidsplan, observera att den är preliminär. Den kan alltså komma att ändras och vi kommer uppdatera denna sida med aktuell information.

Preliminär tidplan:

Grävning: Slutförd.

Återställning/städning av berörda vägar Slutförd.

Fiberarbeten stamnät: Slutförd.

Fiberarbeten tomter:   Slutförd.

Kundinstallationer:       Bekräftad start vecka 4, Januari 2019

Ni kommer bli kontaktade av tekniker för tidsbokning av installation. Har du frågor angående tidplan, installation och grävning, kontakta Tunbyns arbetsledare Sebastian Eliasson på telefon 070-333 68 35. 

Vid övriga frågor kontakta vår projektadministratör Anders Agdahl på Anders.Agdahl@umeaenergi.se  eller 090-16 02 67

 

Så här går det till:

1. Gör en intresseanmälan för efteranslutning

Välkommen med din anmälan här på områdessidan. Vi tar nu endast emot intresseanmälningar för efteranslutning. Läs mer om det längre ned på sidan under "Priser".

2. Följ intresset i ditt område

Här på din områdessida får du löpande information om hur planerna för bredbandsutbyggnaden ser ut. Här hittar du också allt du behöver veta vid en installation. Gör det till en vana att titta in någon gång då och då. Läs mer om hur en installation går till här (öppnas i nytt fönster)

3. Avtalsskrivning

Avtalsskrivningen är nu avslutad. Du som anmäler intresse blir kontaktad för avtalstecknande längre fram. Har du inte möjlighet att signera ditt avtal digitalt, ring vår kundservice på 090-16 00 20 eller maila bredband@umeaenergi.se och meddela vilken adress avtalet gäller samt den adress du vill ha det postat till. Så här använder du e-signering

Priser

Anslutningspris

Anslutningspriset är 15.500 kr ink.moms. I priset ingår allt utom grävning på den egna tomten. Grävning kan enkelt beställas av oss till ett pris på 250 kronor/meter inklusive moms. Du kan även välja att utföra grävarbetet själv. Du får 100 Mbit/s för 190 kr/månad + internetaccess från vald tjänsteleverantör för ca 90 kr/månad (ordinarie pris 349 kr/månad + 90 kr). Priset 190 kr/mån gäller år 2017-2022.
Eftersom vi inte har någon bindningstid utan endast en månads uppsägningstid, kan du koppla av och på ditt abonnemang som du själv önskar. Detta innebär till exempel att om du har en sommarstuga så kan du välja att ha ditt abonnemang aktiverat endast under de månader under året som du vistas där.
Utöver detta kan vi äver erbjuda er tjänsterna 300 Mbit/s samt 1000 Mbit/s, dessa till våra ordinarie stadsnätspriser.

Senaste beställningsdatum: Rabatterat anslutningspris enligt ovan gäller till dess budgeten för stödberättigade anläggningskostnader blir intecknad eller när projektering och upphandling påbörjats. Beställningar som inkommer efter detta kommer behandlas som efteranslutning.

För företag gäller ordinarie stadsnätspriser.

Priser vid efteranslutning: Anslutningspris för efterbeställning: mot offert från 16.000 kr inklusive moms. Månadskostnaden vid efteranslutning är densamma som ordinarie stadsnät. Du får 100 Mbit/s för 349 kr/månad + internetaccess från vald tjänsteleverantör (ca 90 kr).

När kvoten för antalet anslutningar till rabatterat pris är uppnådd eller om du anmäler intresse när bredbandsutbyggnaden är påbörjad, hanteras din anmälan som en efterbeställning. Det innebär att anslutningen sker efter den ordinarie byggnationsperioden och till ett pris mot offert. Vi behandlar dessa intresseanmälningar när projektet är avslutat.

Mer information om hur många fastigheter som kan anslutas inom budget, efterbeställningar och prioriteringar inom budget se FAQ på sidan landsbygdsprogrammet.

Kontakta oss

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post: bredband@umeaenergi.se 

 Illustration logga