Intresseanmälan | Bredband | Umeå Energi

Intresseanmälan

1. Intresseanmälan
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
ÅÅMMDD-NNNN
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
2. Ange huvudadress dit du vill få post

Huvudadressen är den adress dit du vill ha all information som går med post. Denna kan skilja sig från adressen ovan.

{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
Frivilligt. Äger någon annan fastigheten? Fyll i personens förnamn.
Frivilligt. Äger någon annan fastigheten? Fyll i personens efternamn.
3. Personuppgifter

I och med att du skickar detta formulär samtycker du till att personuppgifterna lagras/behandlas digitalt enligt personuppgiftslagen av Umeå Energi AB eller dess dotterbolag. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners och kontaktpersoner i området för planering och anslutning till stadsnätet samt för visning på digital kartbild. Vidare kan uppgifterna komma att användas för marknadsföringsändamål.

Umeå Energi UmeNet AB är personuppgiftsansvarig. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår, efter skriftlig begäran, få information om de personuppgifter vi har om dig.