Introduktion - prisavtal för lokaler och flerbostadshus | Priser lokaler och flerbostadshus | Värme | Umeå Energi

Introduktion - prisavtal för lokaler och flerbostadshus

Våra prisavtal består av prisdelarna effekt, energi och flöde, och du väljer själv den effekt du vill abonnera på. Genom att välja det avtal som passar din verksamhet bäst får du valfrihet och möjlighet att påverka dina kostnader. Är du beredd att spara energi och effekt vid rätt tillfälle ska du självklart se resultatet av det.

Våra prisavtal speglar produktionskostnaden för fjärrvärme i förhållande till ditt effektbehov och din energianvändning under året. Det ger dig möjlighet att påverka dina kostnader, till exempel genom insatser som styrning av värme och varmvatten, tilläggsisolering och värmeåtervinning. Effekterna av dina åtgärder slår snabbt igenom på fakturan - det tjänar både du och miljön på!

Ett pris i tre delar

De tre prisdelarna, effekt, energi och flöde, avspeglar kostnaden för ditt faktiska effektbehov och din energianvändning. Det ger dig ett följsamt pris och du får möjlighet att styra din kostnad. Nedan beskriver vi hur priset är uppbyggt.

Effekt - Kapa topparna

Du betalar för den uppvärmningskapacitet du behöver och du väljer själv hur stor kapacitet du vill ha tillgång till, det vill säga din abonnerade effekt. Därför lönar det sig att minska effektuttaget genom att hålla det så jämnt som möjligt över dygnet. Oavsett prisavtal kan du teckna om din abonnerade effekt inför varje årsskifte. Ditt effektpris påverkas också av fastighetens uttagsfaktor. Den baseras på hur din energianvändning är fördelad över året. Detta ger dig ytterligare möjligheter att spara när det är som kallast.

Överuttag uppstår om den uppmätta maxeffekten överstiger den valda abonnerade effekten. Detta gäller från och med 2015-01-01. Kostnaden för överuttaget fördelas på nästkommande 12 månaders fakturor.

Energi – Effektivisera när det ger som mest

Du kan alltid påverka din energikostnad genom effektivisering, så som lägre varmvattenförbrukning eller tilläggsisolering. Eftersom energipriset varierar över året lönar det sig bäst att spara energi på vintern. Energipriset är kopplat till kostnaden för produktionen av fjärrvärme.

Flöde – Trimma din anläggning

Flödespremien är ett mått på din fjärrvärmecentrals effektivitet. Ett vältrimmat värmesystem utvinner mer värme ur vattnet som passerar och gör din kostnad lägre. Sköt om din fjärrvärmecentral - vi hjälper dig gärna!