Prisavtal Trygg | Priser lokaler och flerbostadshus | Värme | Umeå Energi

Prisavtal Trygg

Trygg är ett prisavtal som passar de flesta kunder. Trygg bygger på energipriser som är högre på vintern och lägre på sommaren. Prislistan kan justeras den 1 januari varje år och är fast under kalenderåret. 

Prisavtal Trygg består av tre delar:

 • Effektpris, kr/år
  Effektpriset baseras på ditt valda effektbehov, alltså din abonnerade effekt, samt fastighetens uttagsfaktor.
 • Energipris, öre/kWh
  Tre olika energipriser gäller beroende på om det är vinter, höst/vår eller sommar.
 • Flödespremie, kr
  Flödespremien kan vara både positiv och negativ och är ett mått på din fjärrvärmecentrals effektivitet.

Varför ska jag välja prisavtal Trygg?

 • Prisavtalet Trygg är bekvämt och tryggt.
 • Du kan påverka dina kostnader genom att spara både effekt och energi, till exempel genom att styra ditt effektuttag eller tilläggsisolera.
 • Det lönar sig direkt att sänka energianvändningen de kallaste dagarna.
 • Du kan när som helst byta till ett annat prisavtal.
 • Du får ett snabbt genomslag på kostnaden vid effektiviseringar.