Prisavtal Rörlig | Priser lokaler och flerbostadshus | Värme | Umeå Energi

Prisavtal Rörlig

Rörlig är det prisavtal som huvudsakligen består av ett rörligt energipris. Prisavtalet har ingen effektavgift och passar dig som har ett begränsat behov av fjärrvärme under delar av året. Prislistan kan justeras den 1 januari varje år och är fast under kalenderåret.

Prisavtal Rörlig består av två delar:

 • Energipris, öre/kWh
  Varje enskild månad har ett eget fastställt energipris.
 • Flödespremie, kr
  Flödespremien kan vara både positiv och negativ och är ett mått på din värmecentrals effektivitet.

Varför ska jag välja prisavtal Rörlig?

 • Du får ett enkelt prisavtal.
 • Prisavtalet har ingen effektavgift.
 • Du får direkt kostnadsbesparing vid energieffektiviseringar.
 • Består huvudsakligen av ett rörligt energipris.
 • Passar bra för dig med ett begränsat behov av fjärrvärme under delar av året.
 • Avtalet gäller i 12 månader, därefter löper det tillsvidare och du kan när som helst byta till ett annat avtal.