Prisavtal Aktiv | Priser lokaler och flerbostadshus | Värme | Umeå Energi

Prisavtal Aktiv

I prisavtal Aktiv varierar energipriset med utomhustemperaturen. Du har därför mycket att vinna på att jobba aktivt med din energianvändning när det är kallt ute. Prislistan kan justeras den 1 januari varje år och är fast under kalenderåret. 

Prisavtal Aktiv består av tre delar

 • Effektpris, kr/år
  Effektpriset grundar sig på ditt valda effektbehov, även kallad abonnerad effekt, samt din fastighets uttagsprofil.
 • Energipris, öre/kWh
  Energipriset bestäms utifrån varje timmes aktuella utomhustemperatur.
 • Flödespremie, kr
  Flödespremien kan vara både positiv och negativ och är ett mått på din värmecentrals effektivitet.

Varför ska jag välja prisavtal Aktiv?

 • Du har möjlighet att jobba aktivt med din energianvändning när det är kallt ute.
 • Du har en jämn energianvändning över året.
 • Energipriset är kopplat till utomhustemperaturen. Det innebär att du kan spara pengar ett varmt år men det kan
 • kosta mer ett ovanligt kallt år om du inte har möjlighet att minska din energianvändning. Den rörliga delen, energipriset,
 • Utgör en större andel av din totala kostnad jämfört med Trygg och Trygg Flerår.
 • Avtalet gäller i 12 månader, därefter löper det tillsvidare och du kan när som helst byta till ett annat prisavtal.