De olika prisavtalen för lokal och flerbostadshus | Priser lokaler och flerbostadshus | Värme | Umeå Energi

De olika prisavtalen för lokal och flerbostadshus

Du som har fjärrvärme har gjort ett bra val – det är en långsiktigt fördelaktig investering, både för miljön och plånboken. Fjärrvärme är en resurseffektiv uppvärmningsform som produceras lokalt i Umeå med mycket hög leveranssäkerhet. Tack vare att du och så många andra väljer den bekväma fjärrvärmen begränsas klimatpåverkan och utsläppen av luftföroreningar i Umeåregionen.

De tre olika prisavtalen

Du kan välja mellan: