Priser lokaler och flerbostadshus | Värme | Umeå Energi

Priser lokaler och flerbostadshus

Introduktion - prisavtal för lokaler och flerbostadshus

Med våra prisavtal får du valfrihet och möjlighet att påverka dina kostnader. Avtalen är skapade för att passa din situation, verksamhet och dina önskemål. De ger dig utrymme att spara pengar genom att själv påverka ditt effektuttag och din energianvändning. Välja mellan fyra olika prisavtal som består av prisdelarna effekt, energi och flöde. Välj också den effekt du vill abonnera på.

Läs mer om prisavtal för företag

De tre olika prisavtalen

Du kan välja mellan:

Läs mer

Priser för servicearbete

Våra priser på arbete utfört av tekniker är följande:

Pris (ex moms)
Kl 7 - 17 630 kr/h
Kl 17 - 07 1050 kr/h
Lör, sön & helgdagar 1600 kr/h