Priser lokaler och flerbostadshus | Värme | Umeå Energi

Introduktion - prisavtal för lokaler och flerbostadshus

Med våra prisavtal får du valfrihet och möjlighet att påverka dina kostnader. Avtalen är skapade för att passa din situation, verksamhet och dina önskemål. De ger dig utrymme att spara pengar genom att själv påverka ditt effektuttag och din energianvändning. Välja mellan fyra olika prisavtal som består av prisdelarna effekt, energi och flöde. Välj också den effekt du vill abonnera på.

De olika prisavtalen för lokal och flerbostadshus

Du kan välja mellan fyra olika prisavtal:

 

Priser för servicearbete

Våra priser på arbete utfört av tekniker är följande:

Pris (ex moms)
Kl 7 - 17 630 kr/h
Kl 17 - 07 1050 kr/h
Lör, sön & helgdagar 1600 kr/h