Priser fjärrvärme villa | Värme | Umeå Energi

Priser installation villa

Vi erbjuder alltid fasta priser på alla delar i installationsprocessen. Du kan givetvis också kontakta oss för offert om din fastighet har särskilda anpassningsbehov. Arbetskostnaden kan vara avdragsgill enligt ROT. Läs mer om ROT på skatteverkets hemsida

Läs mer om priser för installation

Priser för villa

Priset för fjärrvärme till en- eller tvåfamiljshus skall består av en fast årlig avgift och en energiavgift per kWh utifrån förbrukningen.

Tänk på att priset på fjärrvärmefakturan redovisas exklusive mervärdesskatt. Som kund kan du följa din förbrukning och se dina fakturor på Mina Sidor.

Prislista 2019


Energipris Fast avgift
Umeå kommun 68,6 öre/kWh 3 804 kr/år
Bjurholms kommun 74,7 öre/kWh 3 804 kr/år

Prislista 2018


Energipris Fast avgift
Umeå kommun 68,6 öre/kWh 3 804 kr/år
Bjurholms kommun 74,7 öre/kWh 3 804 kr/år

Alla priser är angivna inkl. moms.

Bli kund

Priser för service- och reparationsarbete

Du kan få ROT-avdrag för reparation och underhåll av ditt värmesystem. Översyn och kontroll som sker regelbundet är att jämställa med service och ger inte rätt till ROT-avdrag. Mer information om det här finns på skatteverkets hemsida

Våra priser på arbete utfört av tekniker, är följande:


Pris
Kl 7 - 17 600 kr/h
Kl 17 - 07 950 kr/h
Lör, sön & helgdagar 1200 kr/h