Ladda ner PM för fjärrvärme och fjärrkyla | Värme | Umeå Energi

Ladda ner PM för fjärrvärme och fjärrkyla

Här kan du ladda ner de PM som ska skickas in innan avtal för fjärrvärme eller fjärrkyla kan skrivas. Du som vill ha fjärrvärme till din villa behöver inte skicka in ett PM. 

Ifyllt PM ska skickas till forsaljning@umeaenergi.se

Har du frågor gällande PM kontakta: 

Niklas Eriksson

Telefon: 090-16 01 91
E-post: niklas.eriksson@umeaenergi.se

Bo-Gunnar Andersson

Telefon: 090-16 00
E-post: bo-gunnar.andersson@umeaenergi.se