Med Närkyla löser du ditt kylbehov – och sparar värme samtidigt | Värme | Umeå Energi

Med Närkyla löser du ditt kylbehov – och sparar värme samtidigt

Koppla på Närkyla till din fjärrvärme och få både den kyla och värme du önskar i din fastighet. Det är en kostnadseffektiv lösning där där du slipper stora kostnader för borrhål och istället utnyttjar fjärrvärmens returledning för att producera kyla.

Närkyla är ett smart sätt att lösa ditt kylbehov om du redan har fjärrvärme installerat i din fastighet. Du nyttjar din befintliga lösning och får den kyla du behöver. Värmen som sedan genereras genom närkylan är din egen – behöver du inte den kan överskottet tas tillvara på fjärrvärmenätet.

  • Enkel lösning utan stora ingrepp – nyttjar befintligt system
  • Dimensioneras efter ditt kylbehov
  • Spara pengar genom minskade värmekostnader
  • Vi ser till att anläggningen och köldmediet fungerar som det ska
  • Lång livslängd

Vi hjälper dig gärna med en lösning som passar just din fastighet – välkommen att kontakta oss!

Intresseformulär

{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt