Nyheter som gör det bättre för dig | Prisavtal fjärrvärme 2020 | Lokal och flerbostadshus | Värme | Umeå Energi

Nyheter som gör det bättre för dig

Upplever du val av abonnerad effekt som tidskrävande eller krångligt finns det nu möjlighet att teckna ett avtal där valet sker automatiskt, baserat på din fastighets historiska användning. För dig som vill jobba med effektuttag finns fortfarande möjlighet till det.

De nya prisavtalen är utformade för att bättre passa olika typer av kunder och situationer. Välj mellan Enkel, Aktiv och Rörlig. Enkel kan du dessutom få som ett treårsavtal, där priset binds under perioden. Vi hjälper dig gärna om du undrar vad som passar dig bäst.

Avtalen innehåller samma komponenter som tidigare – effekt, energi och flöde – som ger dig samma möjlighet att påverka dina kostnader. De stora skillnaderna är att enskilda kalla dagar får mindre konsekvenser och att vi nu erbjuder ett prisavtal som nästan sköter sig själv. Nu kan du också ta del av förbättrad statistik och information kring din fjärrvärme på Mina Sidor och din faktura.

Automatiskt effektval

Nya fjärrvärmeavtal som praktiskt taget sköter sig själv.

Förbättrad statistik

På Mina Sidor hittar du förbättrad statistik över din fjärrvärme.

Jämnare kostnad

Bättre avtal som ger en jämnare kostnad över året.