Miljödata

Bild på diagram över bränslemixen i vår värmeproduktion mellan 2011 och 2015

Bränslemixen i vår värmeproduktion mellan 2011 och 2015.

Fjärrvärme

 • Produceras vid Dåva kraftvärmeverk, Ålidhems värmeverk, värmepumpsanläggningen Graniten och vid ett antal mindre enheter ute på nätet.
 • Lokala nät finns i Sävar, Bjurholm, Hörnefors. 
 • Bränslen: avfall, biobränsle, spillvärme, olja och el. 
 • 2015 producerades totalt 930 GWh fjärrvärme. Utöver fjärrvärmen producerade anläggningarna 216 GWh el. 

Utsläpp från fjärrvärmeproduktionen 2015 – emission och mängd:

 • Fossil CO2: 57 g/kWh 
 • NOx: 0,079 g/kWh 
 • SO2: 0,006 g/kWh

Fjärrkyla

 • Produktionen av fjärrkyla var 11,6 GWh under 2015. 
 • Produktionen sker vintertid från frikyla från luft och älv samt i värmepumpar, som biprodukt till fjärrvärmen.
 • På sommaren, när värmepumparna inte är i drift, produceras kylan med absorptionskylmaskiner och eldrivna kylmaskiner. 
 • I värmepumparna finns ett köldmedium, R134a. Det påverkar inte nedbrytningen av ozon, som många andra köldmedier gör. Däremot bidrar det till växthuseffekten. Absorptionskylaggregaten innehåller inga klimat- eller ozonpåverkande köldmedia.

Utsläpp från fjärrkylaproduktionen 2015 – emission och mängd:

 • Fossil CO2: 8 g/kWh