Miljödata | Fjärrvärmens samspel med miljön | Värme | Umeå Energi

Ta del av våra nya integritetspolicy

Inför den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som träder i kraft den 25 maj har vi uppdaterat vår integritetspolicy så att det tydligt framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse.
Läs mer om vår integritetspolicy här.

Miljödata

Bränslemixen för värmeproduktionen 2011-2016

Bränslemixen i vår värmeproduktion mellan 2011 och 2016.

Fjärrvärme

 • Produceras vid Dåva kraftvärmeverk, Ålidhems värmeverk, värmepumpsanläggningen Graniten och vid ett antal mindre enheter ute på nätet.
 • Lokala nät finns i Sävar, Bjurholm, Hörnefors. 
 • Bränslen: avfall, biobränsle, spillvärme, olja och el. 
 • 2016 producerades totalt 1002 GWh fjärrvärme. Utöver fjärrvärmen producerade anläggningarna 226 GWh el. 

Utsläpp från fjärrvärmeproduktionen 2016 – emission och mängd:

 • Fossil CO2: 56 g/kWh 
 • NOx: 0,090 g/kWh 
 • SO2: 0,014 g/kWh

Fjärrkyla

 • Produktionen av fjärrkyla var 11,7 GWh under 2016. 
 • Produktionen sker vintertid från frikyla från luft och älv samt i värmepumpar, som biprodukt till fjärrvärmen.
 • På sommaren, när värmepumparna inte är i drift, produceras kylan med absorptionskylmaskiner och eldrivna kylmaskiner. 
 • I värmepumparna finns ett köldmedium, R134a. Det påverkar inte nedbrytningen av ozon, som många andra köldmedier gör. Däremot bidrar det till växthuseffekten. Absorptionskylaggregaten innehåller inga klimat- eller ozonpåverkande köldmedia.

Utsläpp från fjärrkylaproduktionen 2016 – emission och mängd:

 • Fossil CO2: 37 g/kWh