Miljödata | Fjärrvärmens samspel med miljön | Värme | Umeå Energi

Miljödata

Diagram som visar bränslemixen för fjärrvärme 2011-2017

Bränslemixen i vår värmeproduktion mellan 2011 och 2017.

Fjärrvärme

 • Produceras vid Dåva kraftvärmeverk, Ålidhems värmeverk, värmepumpsanläggningen Graniten och vid ett antal mindre enheter ute på nätet.
 • Lokala nät finns i Sävar, Bjurholm, Hörnefors. 
 • Bränslen: avfall, biobränsle, spillvärme, olja och el. 
 • 2017 producerades totalt 1010 GWh fjärrvärme. Utöver fjärrvärmen producerade anläggningarna 238 GWh el. 

Utsläpp från fjärrvärmeproduktionen 2017 – emission och mängd:

 • Fossil CO2: 48 g/kWh 
 • NOx: 0,08 g/kWh 
 • SO2: 0,01 g/kWh

Fjärrkyla

 • Produktionen av fjärrkyla var 8,4 GWh under 2017. 
 • Produktionen sker vintertid från frikyla från luft och älv samt i värmepumpar, som biprodukt till fjärrvärmen.
 • På sommaren, när värmepumparna inte är i drift, produceras kylan med absorptionskylmaskiner och eldrivna kylmaskiner. 
 • I värmepumparna finns ett köldmedium, R134a. Det påverkar inte nedbrytningen av ozon, som många andra köldmedier gör. Däremot bidrar det till växthuseffekten. Absorptionskylaggregaten innehåller inga klimat- eller ozonpåverkande köldmedia.

Utsläpp från fjärrkylaproduktionen 2017 – emission och mängd:

 • Fossil CO2: 31 g/kWh