Miljödata | Fjärrvärmens samspel med miljön | Värme | Umeå Energi

Miljödata

Bränslemixen för värmeproduktionen 2011-2016

Bränslemixen i vår värmeproduktion mellan 2011 och 2016.

Fjärrvärme

 • Produceras vid Dåva kraftvärmeverk, Ålidhems värmeverk, värmepumpsanläggningen Graniten och vid ett antal mindre enheter ute på nätet.
 • Lokala nät finns i Sävar, Bjurholm, Hörnefors. 
 • Bränslen: avfall, biobränsle, spillvärme, olja och el. 
 • 2016 producerades totalt 1002 GWh fjärrvärme. Utöver fjärrvärmen producerade anläggningarna 226 GWh el. 

Utsläpp från fjärrvärmeproduktionen 2016 – emission och mängd:

 • Fossil CO2: 56 g/kWh 
 • NOx: 0,090 g/kWh 
 • SO2: 0,014 g/kWh

Fjärrkyla

 • Produktionen av fjärrkyla var 11,7 GWh under 2016. 
 • Produktionen sker vintertid från frikyla från luft och älv samt i värmepumpar, som biprodukt till fjärrvärmen.
 • På sommaren, när värmepumparna inte är i drift, produceras kylan med absorptionskylmaskiner och eldrivna kylmaskiner. 
 • I värmepumparna finns ett köldmedium, R134a. Det påverkar inte nedbrytningen av ozon, som många andra köldmedier gör. Däremot bidrar det till växthuseffekten. Absorptionskylaggregaten innehåller inga klimat- eller ozonpåverkande köldmedia.

Utsläpp från fjärrkylaproduktionen 2016 – emission och mängd:

 • Fossil CO2: 37 g/kWh