Klimatpåverkan | Fjärrvärmens samspel med miljön | Värme | Umeå Energi

Klimatpåverkan

I april 2013 presenterade det oberoende konsultföretaget Profu sin undersökning Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå. Profu har studerat kundens val utifrån de fyra alternativen fjärrvärme, bergvärmepump, luft-/vattenvärmepump samt pelletspanna. Fokus har varit kundens kostnader och kundens påverkan på utsläppen av växthusgaser.

Så här påverkas klimatet av hur du värmer upp ditt hus

Undersökningen visar att i Umeå belastar bergvärmen och luft-/vattenvärmepumpen klimatet sex till tio gånger mer än fjärrvärmen i villor. I flerbostadshus blir skillnaden ännu större, med upp till tolv gånger högre klimatbelastning för bergvärme och luft-/vattenvärmepump.

– När man studerar klimatpåverkan måste man väga in allt: fastigheten och värmeproduktionen, men också elproduktionen i det Nordeuropeiska elsystemet. Efter att ha gjort det ser vi tydligt att fjärrvärme är bättre ur klimatsynpunkt än både luft-/vattenvärmepump och bergvärme, säger Mårten Haraldsson på Profu.

I undersökningen framkommer också att fjärrvärme är flerbostadskundens bästa val utifrån ekonomi. För villakundernas del är det dyrast att välja pelletspanna, men det går på ett ut ekonomiskt om man väljer fjärrvärme eller värmepump.

Läs Profus sammanfattning av undersökningen (pdf, öppnas i nytt fönster) 
Läs undersökningens indata, förutsättningar och resultat (pdf, öppnas i nytt fönster)

FAKTA

Profu (Projektinriktad forskning och utveckling i Göteborg AB) är ett oberoende konsultföretag som arbetar med energi-, avfalls- och miljöfrågor. Företaget bildades 1987 som ett "groddföretag" till Energiteknik på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och har fortfarande ett nära samarbete med Chalmers. Profus kunder finns framför allt bland energiföretag, kommuner och myndigheter i Sverige. Företaget har också genomfört ett antal internationella projekt för Nordiska Ministerrådet, IEA och EU.

Fjärrvärme är Sveriges vanligaste uppvärmningsform när det gäller flerbostadshus och lokaler. Åttio procent av bostadsuppvärmningen i landet kommer från fjärrvärme, enligt statistik från Energimarknadsinspektionen. I Umeå är kraftvärmeverket på Dåva fjärrvärmens hjärta. Där tar Umeå Energi till vara sådant som annars skulle gå till spillo, som avfall från hushållen och rester från skogsavverkning i regionen. På Dåva produceras även grön el. 

Läs mer om fjärrvärme från Umeå Energi