Fjärrvärmens samspel med miljön | Värme | Umeå Energi

Fjärrvärmens samspel med miljön

Fjärrvärme är egentligen ett miljöprojekt. Värmen vi njuter av är ett bekvämt resultat av att på ett resurseffektivt sätt ta vara på det avfall som Umeåborna med flera skapar. Fjärrvärme är ett bekvämt, driftsäkert och välbeprövat system för att framställa värme med låg miljöpåverkan.

Illustration Fjärrvärme miljö

Fjärrvärmen och miljön

Fjärrvärme är egentligen ett miljöprojekt. Värmen vi njuter av är ett bekvämt resultat av att på ett resurseffektivt sätt ta vara på det avfall som Umeåbo ...

Klimatneutral fjärrvärme

Du kan gå ytterligare ett steg i ditt miljöarbete genom att välja klimatneutral fjärrvärme. Klimatneutral fjärrvärme ger inget nettotillskott av klimatpåv ...

Klimatpåverkan

I april 2013 presenterade det oberoende konsultföretaget Profu sin undersökning Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå. Profu har studerat kundens val utifrå ...
Illustration av diagram som visar bränslemixen för produktion av fjärrvärme 2011-2018

Miljödata

Fjärrvärme Produceras vid Dåva kraftvärmeverk, Ålidhems värmeverk, värmepumpsanläggningen Graniten och vid ett antal mindre enheter ute på nätet. ...