Fjärrvärmens samspel med miljön | Värme | Umeå Energi

Fjärrvärmen och miljön

Fjärrvärme är egentligen ett miljöprojekt. Värmen vi njuter av är ett bekvämt resultat av att på ett resurseffektivt sätt ta vara på det avfall som Umeåborna med flera skapar. Fjärrvärme är ett bekvämt, driftsäkert och välbeprövat system för att framställa värme med låg miljöpåverkan. Genom att producera värmen i stora, väl underhållna produktionsanläggningar med höga krav på rökgasrening, kompetent driftpersonal och hög tillgänglighet så får man en betydligt mindre miljöpåverkan i jämförelse med att var och en av oss skulle elda på egen hand med dålig eller ingen rening av utsläppen.

Klimatneutral fjärrvärme

Du kan gå ytterligare ett steg i ditt miljöarbete genom att välja klimatneutral fjärrvärme. Klimatneutral fjärrvärme ger inget nettotillskott av klimatpåverkande gaser till atmosfären. Det fungerar helt enkelt så att vi klimatkompenserar för den klimatpåverkan som din fjärrvärme orsakar. På det viset tillgodoses ditt värmebehov utan nettotillskott av koldioxid och andra växthusgaser till atmosfären. Hela fjärrvärmeleveransen blir klimatneutral.

Läs mer om klimatneutral fjärrvärme

Miljödata

Här kan du hitta information om miljödata för fjärrvärme och fjärrkyla.

Läs mer

Klimatpåverkan

I juni 2015 presenterade det oberoende konsultföretaget Profu sin undersökning Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå. Profu har studerat kundens val utifrån de fyra alternativen fjärrvärme, bergvärmepump, luft-/vattenvärmepump samt pelletspanna. Fokus har varit kundens kostnader och kundens påverkan på utsläppen av växthusgaser. 

 

Läs mer om Profus rapport