Energitjänster | Värme | Umeå Energi

Energitjänster

Personal med mätutrustning

Miljön blir en allt viktigare fråga och alla kan vara med och påverka. En energikartläggning kan påverka din ekonomi positivt och därmed öka konkurrenskraften - samtidigt som du stärker ditt varumärke, gör gott för klimatet och för en hållbar framtid. Energikartläggningen finns i olika omfattning, en beskrivning av dem finns nedan. Vi hjälper dig gärna att skräddarsy rätt modell för dina behov. Fyll i intresseformuläret längre ner på denna sida så tar vi kontakt med dig!

Energikartläggning för stora företag

Genom en energikartläggning inventerar vi hur mycket energi som tillförs din fastighet, hur den används och tittar på effektiviseringar som kan minska kostnaderna och öka konkurrenskraften. Vi tittar på hur det går att energieffektivisera genom exempelvis driftrutiner och drifttider av belysning, ventilation, värmesystem och annan utrustning.

Det finns sedan 2014 en lag (EKL – Energikartläggning i stora företag) som säger att företag med över 250 anställda och en årsomsättning på över 50 miljoner Euro, ska göra en energikartläggning vart fjärde år.

En certifierad energikartläggare utför arbetet och skriver en rapport med rekommendationer på åtgärder som ger besparingar både i energi och pengar. Energimyndigheten ansvarar för tillsyn och att föreskrifter efterlevs.

Mer om lagen EKL kan du läsa om här (öppnas i nytt fönster)

Energikartläggning med möjlighet till stöd för små och medelstora företag

För dig med en fastighet som har en total energianvändning på över 300 MWh per år och under 250 anställda, finns ett stöd för energikartläggning att söka. Det är Energimyndigheten som erbjuder ett energikartläggningsstöd som täcker 50 procent av kostnaden, upp till 50 000 kr. Stödet kan sökas en gång per organisationsnummer, oavsett om anläggningar finns på olika orter. Ekonomiska föreningar kan också söka stödet – exempelvis bostadsrättsföreningar.

Du söker stödet före energikartläggningen påbörjas och vi kan hjälpa dig med det.

Energianalys

I det här paketet ingår en Energiprofil (se nedan) tillsammans med några tillval av vilka du kan välja en eller flera; ventilation, värmesystem, klimatskal och elsystem. Med analysen som grund får du en rapport som ger dig en bra överblick av valda delar i fastigheten och hur den påverkar dina energikostnader. Vi hjälper dig med förbättringsåtgärder så att rätt energi används på rätt plats och i rätt omfattning!

Energistatus

Vi besöker ditt företag och verksamhet för att hitta åtgärder som kan spara energi. Efter besöket får du en tydlig och enkel rapport med förslag på riktade åtgärder och rekommendationer inför djupare analyser. Det ger dig ett bra underlag att fatta rätt beslut för en effektivare energianvändning.

Är du fastighetsägare till en kommersiell fastighet och vill ha råd om energianvändningen i din fastighet/ dina fastigheter? Kontakta oss - vi hjälper dig gärna utifrån just dina behov.

Intresseformulär

{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt