Säkringsavgift

För dig som bor i lägenhet eller villa är det vanligast att du inte behöver mer än 25 A säkring. Om du är osäker på vad som gäller för dig är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Elnätskostnadens beståndsdelar

Är du säkringskund består din elnätskostnad av två delar:

  • Säkringsavgift: En fast kostnad per år beroende på säkringens storlek
  • Överföringsavgift: En rörlig avgift beroende på din elanvändning

I säkringsavgiften ingår följande myndighetsavgifter: elsäkerhetsavgift 6 kr/år, nätövervakningsavgift 3 kr/år och elberedskapsavgift med 45 kr/år exklusive moms (som är 25%).

Övrigt

  • För enfasabonnemang med max 50 A mätarsäkring debiteras säkringsavgift för 16 A lägenhet.
  • Boende i fastighet med gemensam elservis för minst 3 abonnemang debiteras säkringsavgift för 16 A lägenhet.
  • Ändring av mätarsäkring med tillhörande passdel får bara göras av behörig elinstallatör.

Stora företag och industrier med stort effektbehov tillhör kategorin effektkunder.