Experimentverkstaden - STÄNGD | Se och göra | Umeå Energicentrum | Om oss | Umeå Energi

Experimentverkstaden - STÄNGD

Energicentrum - Experimentverkstad

På grund av Covid-19 hålls experimentverkstaden stängd och alla experiment och aktiviteter flyttar istället utomhus i sommar.

Experimentsverkstaden ligger i receptionshuset och här kan du även låna spel och få information av vår personal. Receptionshuset användes tidigare som matsal vid vattenkraftverket i Stornorrfors, men flyttades till Umeå Energicentrum år 1992.