Förändrad energiskatt på el från 1 juli 2017 – men Norrlandsskatten är kvar | Om oss | Umeå Energi

Förändrad energiskatt på el från 1 juli 2017 – men Norrlandsskatten är kvar

Bild på elledningar i Norrländskt snötungt landskap

I februari 2016 kom ett skatteförslag som innebar att den lägre skattesatsen på el för norra Sverige skulle tas bort. Vi tog ställning och startade ett upprop för att rädda Norrlandsskatten. Frågan väckte ett stort engagemang och många skrev under.  Den 2 mars meddelade finansdepartementet att Norrlandsskatten skulle få finnas kvar. Tillsammans gjorde vi skillnad!

En ny energiskatt på el började gälla den 1 juli 2017 men Norrlandsskatten är kvar. För fullständig information om vad som gäller för dig kontakta Skatteverket eller besök skatteverket.se (öppnas i nytt fönster)

Privatkunder påverkas mindre än företag

En och samma skattesats för alla

Förändringarna innebär en skattesats för el på 32,5 öre/kWh för alla, oavsett om du är konsument eller näringsidkare. Som näringsidkare har du i vissa fall rätt att ansöka om avdrag och återbetalning.

Norrlandsskatten kvarstår

Den lägre skattenivån för Norrland blir kvar i form av ett avdrag på 9,6 öre/kWh (9,9 öre/kWh 2016) som din elleverantör hanterar. Avdraget gäller för konsumenter och vissa näringsidkare.

Företag kan ansöka om avdrag

Näringsidkare i vissa branscher kan via Skatteverket ansöka om återbetalning av skillnaden från 32,5 ner till 0,5 öre/kWh.

Stora elanvändare kan bli frivilligt skattskyldiga

Vissa företag med elanvändning större än 20 GWh/år kan anmäla sig frivilligt skattskyldiga. Det innebär att företaget själv kan göra avdrag i deklarationen.

Så här ser det ut

Skattesats Rätt till skatteavdrag ner till 0,5 öre/kWh Rätt att bli frivilligt skatteskyldig  Rätt till Norrlandsavdrag på 9,6 öre/kWh 
 Konsument 32,5 öre/kWh
Nej
Nej Ja, förutsatt anläggning i “Norrlandskommun” 
 Tillverkande industri
32,5 öre/kWh Ja, kund ansöker själv via Skatteverket Ja, förutsatt elanvändning på minst 20 GWh/år Nej
 Hamnverksamhet (landström)
32,5 öre/kWh  Ja, kund ansöker själv via Skatteverket
Nej
Nej
 Jord-, skogs- vattenbruk
32,5 öre/kWh  Ja, kund ansöker själv via Skatteverket
Nej Nej
Datorhall*
32,5 öre/kWh Ja, kund ansöker själv via Skatteverket Ja, förutsatt elanvändning på minst 20 GWh/år Nej
Företag inom andra branscher än de fyra ovan nämnda fallen
32,5 öre/kWh Nej Nej
Ja, förutsatt anläggning i “Norrlandskommun” 

 * med elanvändning på minst 0,5 MWh/år, exklusive kyl- och fläktanläggningar

Som näringsidkare måste du vara godkänd stödmottagare för att få stöd

För alla näringsidkare gäller att skattereduktion av energiskatten i någon form räknas som statligt stöd. Statligt stöd ges endast till godkända stödmottagare. Icke godkända stödmottagare är företag i ekonomiska svårigheter samt företag med återbetalningskrav för tidigare mottaget, olagligt stöd.

Tillsammans gjorde vi skillnad för att bevara Norrlandsskatten

Klicka här för att läsa mer om uppropet.