Norrlandsskatten blir kvar enligt nytt förslag | Om oss | Umeå Energi

Norrlandsskatten blir kvar enligt nytt förslag

Den 22 februari skrev Umeå Energi ett brev till finansministern för att få ett besked angående Norrlandsskatten. För att skapa en debatt i frågan informerade vi också media, våra kunder och riksdagsledamöter och startade en namninsamling. Många engagerade sig och visade sitt stöd i frågan.

Den 2 mars svarade finansdepartementet i ett uttalande där finansminister Magdalena Andersson meddelade att Norrlandsskatten får vara kvar. Samtidigt offentliggjorde finansdepartementet också en promemoria med förslag om hur man ska gå till väga för att behålla den lägre elskatten i 46 kommuner i norra Sverige.

Tillsammans har vi gjort skillnad

Det förslag som presenterades innebär att hushåll, offentlig verksamhet och privata företag inom servicesektorn även efter årsskiftet får behålla skatterabatten om än sänkt från dagens 9,9 öre till 9,6 öre. Vi har tagit del av den promemoria som finansdepartementet offentliggjort och efter samtal med departementet är vi optimistiska även om inte alla konsekvenser eller administrativa rutiner ännu är spikade.

Finansdepartementets lösning är väldigt likt den vi själva föreslagit.

Stort tack till alla som har varit med och visat sitt stöd i frågan. Över 12 000 personer skrivit under vårt upprop på mindre än två veckor.

Läs mer om uppropet och namninsamlingen