Avläsning av värmemätaren | Så fungerar din fjärrvärmemätare | Kundservice start | Umeå Energi

Avläsning av värmemätaren

Umeå Energi sköter avläsningen av din fjärrvärmemätare och den faktura du får grundar sig på de avlästa mätvärdena. Avläsning kan ske genom självavläsningskort eller genom att våra medarbetare läser av på plats.