Översikt elmätare Addax | Din elmätare | Kundservice start | Umeå Energi

Översikt elmätare Addax

Översikt elmätare Addax
 1. Strömbrytare
  För att slå av och på mätaren håller du in knappen i 5 sekunder. Fjärravläsning påverkas inte av mätaren slås av.
  Modellerna NP545 och NP515 har brytaren uppe på locket.
 2. Display
  Fönstret växlar mellan total mätarställning (ex 001900 kWh) och effektförbrukning (ex 000.871 kW).
 3. Umeå Energis port för kommunikation
  En IR-port där man med teknisk utrustning kan kommunicera med mätaren.
 4. Pulslampor
  Lamporna blinkar i takt med förbrukningen.
 5. Mätarnummer
  16 siffror

Säkerhetsanvisning

Vid arbete i elanläggningen; tag ur huvudsäkringen!
Vid övrig avstängning använd strömbrytaren (1).