Om din elanslutning och Umeås elnät | Din elanslutning | Kundservice start | Umeå Energi

Om din elanslutning och Umeås elnät

Din elanslutning är din fastighets anslutning till elnätet. Behöver du förändra något kring din elanslutning eller kanske avsluta den i en uttjänad fastighet finns det en del att tänka på som vi har samlat här

Det elnät som vi hanterar är ett av Sveriges bästa elnät med färre och kortare avbrott än de flesta andra nät. Om du bor i vårt elnätsområde ansluts du automatiskt till vårt elnät, och så fungerar det runt om i hela landet. 

Lite hårda fakta om vårt elnät:

  • Antal kunder är cirka 57 100
  • Fördelningsstationer: 21 stycken
  • Nätstationer: 1 623 stycken
  • Högspänningsnät – luft: 665 km
  • Högspänningnät – jord: 898 km
  • Lågspänning – luft: 531 km
  • Lågspänning – jord: 964 km
  • Ljuspunkter i vägbelysning: 29 643 stycken