Avsluta elanläggning | Din elanslutning | Kundservice start | Umeå Energi

Avsluta elanläggning

Om du vill avsluta din elanläggning helt ska du antingen kontakta kundservice på 090-16 00 20 eller ladda ner blanketten "Uppsägning av elanslutning för villor och fastigheter".
Ska du endast flytta hittar du information om att göra en flyttanmälan här

Vid avslutning av elanläggning har vi en månads uppsägningstid. Hör därför av dig minst en månad innan du vill att anläggningen ska avslutas. När vi fått din uppsägning åker vi ut till fastigheten och monterar ner elmätaren och kopplar bort anläggningen från elnätet. Därefter får du en slutfaktura från oss och vi meddelar ditt elhandelsbolag om att elanläggningen har upphört. Arbetet innebär ingen kostnad för dig.

Observera att du inte behöver göra detta när du flyttar, utan att det bara är något du gör om du till exempel har en fastighet där ingen el används och du vill slippa betala den fasta kostnaden för anläggningen. Det kan också handla om att avsluta en tillfällig anläggning du har haft under en begränsad byggtid.