Drivkraft | Integritetspolicy | Umeå Energi

Drivkraft

När du har spelat din första landskapsbana i Drivkraft frågar vi efter din personliga information. De uppgifter som efterfrågas och registreras då, gör att du har möjlighet att synas med dina resultat på topplistan med ditt alias.

Umeå Energi AB hämtar ingen övrig information som kan identifiera dig som exempelvis namn, adress, telefonnummer eller mejladress via vår app Drivkraft, såvida du inte gett oss denna information frivilligt. Ge oss därför inte din personliga information om du inte vill att vi skall motta och lagra den. Vi vidarebefordrar inte din personliga information till någon tredje part och dina uppgifter kommer inte att användas till något annat än kommunikation som rör Drivkraft. Du har rätt att, när som helst, begära att vi antingen rättar eller raderar dina personuppgifter. Umeå Energi kommer på din begäran eller egen initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller missvisande. Du kan när som helst be att din personliga information tas bort från vårt system, delvis eller fullständigt, genom att skicka ett meddelande till drivkraft@umeaenergi.se.

Det kan hända att en person registrerar sig på sidan med en annan e-postadress än sin egen och att du därför oavsiktligt får e-post från oss. Om detta inträffar kan du alltid kontakta oss, så tar vi bort din e-postadress från databasen som är kopplad till vårt spel. Skicka oss då ett e-postmeddelande på drivkraft@umeaenergi.se.

All information lagras i en lokal databas, som administreras av Umeå Energi. Databasen är fysiskt hos spelutvecklaren StickyBeat, men kan enbart användas av Umeå Energi. 
Umeå Energi AB är personuppgiftsansvarig och har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst.

Information som hämtas automatiskt:

Spelet inhämtar automatiskt viss information. Denna information kan inte användas för att identifiera dig, utan registrerar bara att det generella spelbeteendet.

Kontaktinformation:

Umeå Energi AB
Box 224
901 05  UMEÅ
Telefon: 090-16 00 00