Så ansluter du din fastighet till vårt elnät | Elnät - ett av Sveriges bästa elnät | Umeå Energi
Ny elanslutning

Så ansluter du din fastighet till vårt elnät

Ska du ansluta din fastighet till elnätet? Börja med att planera din nya anslutning i förväg så du kan vara säker på att få den klar då du vill. Här kan du läsa mer om hela processen i de vanligaste fallen, från planering till att det är färdigt.

1. Planera - i god tid

För att vi ska kunna leverera din anslutning när ni önskar är det viktigt att ni är ute i god tid. Detta beror dels på att grävsäsongen i Norrland normalt är begränsad till mellan maj och slutet av oktober. Dels också på att tillstånd hos myndigheter, som har långa handläggningstider mellan mars och oktober, kan krävas.

Så här lång tid tar det:
  • Nyanslutning till er fastighet kan ta allt från ett par månader till över ett år från att vi får ett underskrivet offertsvar. Processen för elanslutning ser väldigt olika ut beroende på de aktuella förutsättningarna, storleken på anslutningen och den geografiska placeringen.
  • Tillfällig bygganläggning tar upp till 10 dagar från att vi har fått färdiganmälan.

Via tjänsten ledningskollen.se (öppnas i nytt fönster) kan du anmäla att du vill gräva och då sköter de kontakten med alla som behöver märka ut kablar eller ledningar.

2. Kontakta en auktoriserad elinstallatör

När du vill dra in el till ditt hus eller fastighet börjar du med att kontakta en auktoriserad elinstallatör.

3. Elinstallatör gör föranmälan

Elinstallatören skickar en föranmälan till oss där det framgår vad som ska göras. Dessutom ska elinstallatören bifoga en karta med en situationsplan över fastigheten där tänkt placering av mätarskåpet är inritat. Här hittar du föranmälan.

4. Vi offererar

Vi ser över föranmälan från din elinstallatör för att ta reda på vad vi behöver göra för att din anslutning ska vara möjlig. Därefter skickar vi en offert på anslutningsavgiften till dig. Här kan du läsa mer om våra priser.

5. Beställ

Du beställer anslutningen genom att skriva under vår offert och returnera den till oss. När vi fått din beställning skickar vi en bekräftelse som anger när anslutningen fram till din tomtgräns beräknas vara klar. Denna information ger vi även din elinstallatör.

6. Förbered för installation

Du ansvarar själv för arbetet på din tomt. Allt arbete på din elanläggning inklusive förläggning av kabelskyddsrör för serviskabel ska utföras av ett auktoriserat elinstallationsföretag.

Bild som illustrerar hur du ska förbereda anslutningen på din tomt och i din fastighet

Elinstallatören är ansvarig för att förläggningen av kabelskyddsröret på din tomt är riktigt utförd samt att skarv- respektive draggrop finns vid tomtgräns och husliv. Dessa ska grävas med minimimått enl. figur 1 och 2, för att vi ska kunna ansluta kabeln.

Bild som illustrerar hur du ska gräva och samförlägga el- och teleservis på din tomt

I anslutningsavgiften ingår rör och serviskabel.

Kontakta nätanslutning

7. Elinstallatör gör färdiganmälan

När elinstallationen är utförd skickar elinstallatören in en färdiganmälan till oss. Det betyder att din anläggning kan kopplas in till elnätet.

8. Vi besiktar

Vi besiktar varje nyanslutning från ditt fasadmätarskåp till anslutningspunkt. Avsikten är att säkerställa att din anläggning håller den kvalitet som behövs för att du ska få en säker och stabil elleverans.

Din elinstallatör ansvarar för att arbetet med din elanläggning görs enligt rådande standarder och förordningar. Tänk på att förläggning av skyddsrör och kabel är ett elinstallationsarbete som ska utföras av en auktoriserad elektriker.

När er installatör anger att anläggningen är klart för inkoppling utför vi på Umeå Energi en besiktning, där återkoppling ges direkt till installatören. Om anläggningen inte godkänns vid besiktningen åligger de installatören att åtgärda nedslagspunkterna, vilket kan medföra att anslutningstiden blir något längre. När besiktningen godkänns utförs inkopplingen inom tio arbetsdagar.

Checklista för besiktning

9. Vi installerar servisledningen

Vi drar en servisledning från närmsta anslutningspunkt i vårt elnät fram till ditt mätarskåp. Den del av servisledningen som ligger på din tomt dras genom de kabelskyddsrör som du grävt ner. Servisledningen ansluts därefter i ditt fasadskåp, elmätare monteras (ingår i anslutningsavgiften) och därefter spänningssätts din anläggning.

10. Klart!

Nu är din nyanslutning klar. Välkommen till Umeås elnät!

Glöm inte att du också behöver teckna ett elavtal med någon av marknadens elleverantörer för att få el till din fastighet.