Tak mot söder ger bästa förutsättningar | Solceller är bra för miljön och din ekonomi | El | Umeå Energi

Tak mot söder ger bästa förutsättningar

Solceller fungerar bra om dom placeras inom sydost till väst och vid lutningar inom 20 till 60 grader. Skillnaderna är då inte så stora jämfört med optimal placering.

Optimalt energiutbyte får du med en placering rakt mot söder och med cirka 45 graders lutning.

Det är viktigt att solcellerna inte skuggas

Även en begränsad skuggning på dina solceller minskar energiutbytet märkbart. Tänk på att närliggande byggnader eller träd också kan skugga ditt tak och påverka hur mycket sol som strålar in.

Solkompassen som visar att det ge best effekt med solceller om taket vätter mot söder

Nästa steg