Bra att veta om solceller | Solceller | El | Umeå Energi

Bra att veta om solceller

Närbild på ett flertal solceller

Här får du fördjupad information om hur solceller fungerar, våra paket, hur du placerar dem bäst och mycket mer. För dig som vill veta mer helt enkelt.

Illustration av sol som lyser på solceller

Solceller tar tillvara solens strålar

Energin i solens strålar omvandlas till el i solcellerna på ditt tak. För att du ska kunna använda elen måste den först omvandlas från likström till växelström, vilket görs med hjälp av en växelriktare som är kopplad mellan dina solceller och elsystemet i ditt hus. Hela denna process är i stort sett ljudlös, tar relativt liten plats och behöver inte mycket underhållning eftersom det är få rörliga delar. Smuts på solcellspanelerna påverkar inte heller verkningsgraden särskilt mycket och vind och regn gör dessutom rent dina solceller. Det betyder att när du gjort ditt kan du lugnt låta solen, vinden och regnet göra sitt.

Illustration moln och fåglar

Produktionen varierar beroende på årstid

Beroende på mängden solinstrålning, vilket läge ditt tak har men framförallt om det blir skuggat, varierar elproduktionen. I Sverige ligger årsproduktionen mellan 800 och 1 000 kWh per installerad kWp för en solcellsanläggning riktad mot söder och utan skuggning. Enheten kWp, som betyder kilowattpeak, mäter toppeffekten som en solcell kan producera under optimala förutsättningar. Mellan mars och oktober är elproduktionen i Sverige som högst. Under vintern har vi få soltimmar här i norr och solen står lågt på himlen. Därför är produktionen mycket liten, eller ingen alls om man har snö på panelerna.

En solcellsanläggning omvandlar vanligen omkring 10-15 procent av solens strålar till förnybar sol-el. Eftersom solcellerna inte är kopplade till något batteri kan du inte lagra elen som du inte använder. Den går istället ut på elnätet och du kan då teckna avtal med oss om att sälja din överskottsproducerade el.

Placering och montering av solceller

Dina solceller sitter optimalt mot söder och med cirka 45 graders lutning för att få så stort energiutbyte som möjligt. Om solcellerna placeras inom sydost till väst och vid lutningar inom 20 till 60 grader är skillnaderna inte så stora jämfört med en optimal placering. Det viktigaste är att solcellerna inte skuggas då även en begränsad skuggning minskar energiutbytet märkbart.

Det går att montera solceller på de flesta takbeläggningar, men priserna för våra solcellspaket gäller för plåt- och tegeltak. Vi tar däremot gärna fram en offert till dig om du skulle ha en annan taktyp, undantaget eternit-tak som vi ej utför installationer på.

Så här placerar du dina solceller bäst

Våra solcellspaket

När du köper solceller av oss får du alltid högeffektiva solcellsmoduler som är byggda för att hålla för Sveriges höga snölaster. Du får också en växelriktare med inbyggd WiFi och tillhörande app som hjälper dig att hålla koll på din produktion. Alla komponenter är av hög kvalitet, har valts för att hålla i minst 25 år och följer gällande europeisk standard och regelverk. Produktgarantin på våra solceller är 10 år. Livslängden är dock mycket längre än så, troligtvis mer än 25 år. Garantin för växelriktare och installation är 5 år.

Jag vill veta mer om solceller, kontakta mig!

Fyll i intresseanmälan så undersöker vi förutsättningarna för just ditt hus. Vi återkommer inom kort med ett förslag på en lösning som passar för dig.
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
Vilken adress vill du att vi undersöker?
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
Ange din ungefärliga elanvändning per år så kan vi rekommendera den anläggning som passar bäst.