Priser för nyanslutning

För att kunna använda el behöver du en elanslutning. När du ansluter dig till Umeå Energis elnät får du el fram till din anslutningspunkt. Därutöver behöver du en mätarskåp. Ett elnätsavtal står som grund för elavtalet. Vi tillämpar våra anslutningsavgifter utifrån Energimarknadsinspektionens rekommendationer för anslutningar upp till 25A. Det är en beräkningsmetod där avgiften bestäms av avstånd till anslutningspunkt.

Priser för säkringskunder

Alla som bor eller är verksamma i umeåområdet är anslutna till vårt elnät. Beroende på ditt maximala behov av el ändras kostnaden. De allra flesta är säkringskunder och då gäller dessa priser.

Elnätskostnadens beståndsdelar

Är du säkringskund består elnätskostnaden av två delar:

  • Säkringsavgift: En fast kostnad per år beroende på säkringens storlek
  • Överföringsavgift: En rörlig avgift beroende på din elanvändning

Priser för effektkunder

Effektabonnemang kan vara aktuellt för stora företag och industrier. Det innebär att du betalar för hur stor effekt du behöver, alltså för hur mycket du använder elnätet, oavsett mätarsäkring.

Priser för tillfällig anslutning/byggström

Behövs det större byggkrafter inom ett område där både kapacitet och elnät saknas görs detta via en offertförfrågan. Kontakta oss för mer information. Annars hittar du priser här.

Läs mer om priser för tillfälliga anslutningar