Elprisanalys v46 | El | Umeå Energi

Elprisanalys v46

Efter en markant prisökning föregående måndag, föll priserna gradvis tillbaka under veckan i spåren av en mildare väderbild med mer nederbörd.
Utöver vädret är prissignalerna små. Kolpriset kan möjligen ha bottnat och har stigit något. Tyska priser har kommit upp något i veckan.
Måndagen den 17/11 öppnar kraftigt uppåt. Nu ser vädret ut att gå mot ett mer normalt läge med lägre temperaturer före helgen. Det ser också ut att bli väldigt små nederbördsmängder, och hydrologin väntas urholkas kraftigt.