Planera din ändring

Ibland kan man behöva göra förändringar på en befintlig elanslutning, till exempel vid om- eller tillbyggnad av ett hus. Du som kund är alltid skyldig att se till att sådana förändringar anmäls till Umeå Energi.

Exempel på förändringar:

  • flytt av fasadmätarskåp
  • flytt av mätaren till ett nytt fasadmätarskåp
  • flytt av servisledningen inne på tomten
  • du har ett fasadmätarskåp på en trästolpe inne på tomten och vill ta bort stolpen
  • ett befintligt hus på tomten ska rivas och du ska bygga nytt
  • du ska ändra infarten till din fastighet och Umeå Energis kabelskåp hamnar mitt i den nya infarten.

När du ska göra en förändring i din elanslutning är det viktigt att du är ute i god tid med din beställning, mycket på grund av att grävsäsongen i Norrland är begränsad. Normalt är det grävsäsong från maj till slutet av oktober. Våra anslutningsavgifter baseras på att vi kan utföra jobbet under tjälfri period, helgfri vardag och normal arbetstid.

Beställa ändring

När du ska förändra elanslutningen till din fastighet bör du i god tid kontakta Umeå Energi Elnät AB och förklara vilken förändring du har tänkt göra på fastigheten. Fyll i en offertförfrågan och kontakta den elinstallatör du tänkt anlita och diskutera dina planer. 

Kontroll och offert

När Umeå Energi har tagit emot din offert gör vi en kalkyl, och en kostnad för ändringsjobbet räknas fram. Därefter får du en offert av oss. Om du godkänner den skriver du under och skickar den åter till Umeå Energi Elnät AB.

Elinstallatören ska nu skicka in en beställning på en servisändring till Umeå Energi Elnät och detta görs via en föranmälan. Elinstallatören ska även bifoga en kopia av fastighetens situationsplan. På situationsplanen ska det framgå var ni önskar att mätarskåp och ledningar ska placeras.

Orderbekräftelse

När Umeå Energi har fått ditt offertsvar, där du skrivit under att du godkänner villkoren för anslutningen, får elinstallatören ett installationsmedgivande. Därefter kan installationsarbetet påbörjas. 

Rör och serviskabel till din elanslutning

Kabel och rör som ska grävas ner måste hålla en viss standard. Beroende på om anslutningen är tillfällig eller en nyanslutning till elnätet gäller lite olika saker.

Tillfällig anslutning

När din tillfälliga anslutning/byggström ska kopplas in tillhandahåller din behöriga elinstallatör kabel och rör. I de fall där vi har servisledningen framme vid fastighetsgräns finns möjlighet att utnyttja denna. 

Nyanslutning

Rör och serviskabel ingår i anslutningsavgiften och kan beställas från en handläggare för elanslutningsärenden på Umeå Energi. Grävarbetet på din fastighet sköter du eller din gräventreprenör under överinseende av elinstallatören.

Till sist - Färdiganmälan och inkoppling

När ditt arbete med förläggning av kabel och rör är klart skriver din elinstallatör under en färdiganmälan och skickar den till Umeå Energi. Inom  20 arbetsdagar kommer elen att slås på (alltså då vi spänningssätter). 

Handläggaren åker nu ut och besiktigar att allt är klart för tillkoppling. På färdiganmälan ska det anges vilken mätarsäkring du behöver och vilken dag din anläggning är klar för spänningssättning. 

Välkommen till Umeås elnät!