Välj något av våra avtal
- alla med el från sol vind och norrländska vatten

Vinterpris Fast pris under de kalla vintermånaderna och rörligt resten av året
Rörligt elpris/Börs-el Priset per kWh varierar med marknadspriset på el-börsen
Fast elpris Samma pris per kWh under 1, 2 eller 3 år
Energiförvaltning + Specialavtal för företagare
Avropsavtal Specialavtal för företagare