Bidragsområde Täftefjärden | Vi bygger ut bredbandsnätet till landsbygden | Bredband | Umeå Energi

Bidragsområde Täftefjärden

Anmäl intresse och bli en del av framtidens bredband - Umeå Energi Bredband

Umeå Energi Bredband är ett öppet stadsnät. Det innebär att vi levererar en framtidssäker infrastruktur som du själv anpassar efter dina behov och önskemål. Via en och samma bredbandsanslutning kan du enkelt välja mellan olika leverantörer av Internet, TV, telefoni och andra tjänster.

 

Samtliga anläggningar (med undantag för Laxögern, Ledskärsudden och Rovögern) är nu installerade och klara. Är du intresserad av att ansluta dig så kan du anmäla intresse för efteranslutning. Dessa utförs när tillräckligt många intresseanmälningar finns och sker i uppsamlingsheat. Du kommer då bli kontaktad av oss om/när det blir aktuellt.

STATUS FÖR DIG SOM TECKNAT AVTAL I LAXÖGERN, LEDSKÄRSUDDEN OCH PÅ ROVÖGERN

Avtalsskrivningen för projektet är nu avslutad och 38 avtal har tecknats. Entreprenör som ska bygga nätet är Tunbyns Grävkonsult. Målsättningen är att grävning och övrig byggnation av nätet ska påbörjas senvåren 2018 och pågå fram till 2019-04-30.

Preliminär tidplan

Tunbyns Grävkonsult kommer arbeta utifrån följande tidsplan, observera att denna är preliminär. Den kan alltså komma att ändras och vi kommer uppdatera denna sida med aktuell information.

Grävning

Laxögern:         Återställning av området kvarstår
Ledskärsudden: 
Återställning av området kvarstår

Installation

Laxögern: Alla fastighet är nu installerade                        
Ledskärsudden: Alla fastighet är nu installerade
Rovögern: Installatörer kommer ta kontakt med fastighetsägarna om att slutföra grävning och installation       

Grävning på tomt

Inför grävningen inne på tomt är det mycket viktigt att du tydligt markerar hur befintliga ledningar är dragna. Dessa ledningar kan vara exempelvis el, vatten, avlopp och dränering. Markeringarna gör att vi kan undvika att ledningarna skadas under grävarbetet. Du som fastighetsägare ansvarar för markeringarna och likaså om en ledning skulle grävas av på grund av felaktig markering. Hör gärna av dig om du behöver hjälp.

Om du valt att själv gräva hela eller delar av sträckan inne på tomten ber vi dig färdigställa detta så snart som möjligt. Material kommer att finnas att hämta hos entreprenören när de etablerat sig i området, kontakta då arbetsledaren för att bestämma en tid för upphämtning. Om du vill slutföra din del av grävningen innan entreprenören finns på plats gå det bra att hämta ut slang för fiberkabeln och märkband från vårt förråd, kontakta då projektadministratör Emelie Broström för att boka rätt mängd material. Om du inte hunnit slutföra grävningen innan entreprenören gräver vid din adress kommer en slinga med slang och märkband i rätt längd att lämnas vid tomtgränsen eller vid den punkt inne på tomten där entreprenörens grävning avslutas.

Kom ihåg att röret måste grävas ned hela vägen fram till huset. Vid installationen kommer fiberkabeln dras upp längs husväggen i ett skyddsrör, därför måste slangen grävas ned hela vägen fram till väggen.

Egen grävning inne på tomt måste vara avslutad innan fiberdragningen i området kan börja, vi kommer meddela slutdatum för grävningen i god tid.

Se vår film för hur en installation går till

Installation

Arbetet med att installera fiberkonvertern i era hus kommer påbörjas när fiberarbetet i området är färdigställt. För att kunna transportera signalen mellan Laxögern och Bådelögern kommer sjökabel förläggas, arbetet med detta kommer utföras inom de närmast kommande veckorna. Du kommer bli kontaktad av våra tekniker för tidsbokning i god tid innan det är dags att slutföra installationen.

Återställning av tomt

För er som haft grävning på tomt för enbart bredbandsanslutning ingår enligt avtal en grovåterställning av schaktytan. Det innebär att vi lägger tillbaka och packar jordmassorna i schaktet, men att du själv som fastighetsägare får återställa gräsmattor och eventuella grusytor.

Om det grävts för enbart elkabel eller både bredband och elkabel i samma schakt ingår en finåterställning med matjord, gräsfrö och eventuellt grus. Finåterställningen görs enbart på den sträcka där elkabel förlagts. Exakt datum för finåterställning fastställs under hösten.

Anledningen till att det skiljer sig åt i återställningsnivå beroende på vad som lagts ned är att förändringen av elnätet i området är en åtgärd som inte beställts av er som kunder. Förändringen av elnätet är påkallad av Umeå Energi Elnät och Elnät bekostar därför för en högre återställningsgrad. Ni som beställt en installation av Umeå Energi Bredband får enligt avtal en grovåterställning av schaktsträckan på tomten.

Frågor eller funderingar?

Har du övriga frågor gällande bredbandsutbyggnaden är du varmt välkommen att kontakta projektadministratör Anders Agdahl på e-post anders.agdahl@umeaenergi.se eller telefon 090-16 02 67. Vid frågor gällande arbetet med elnätet i området kan du vända dig till Hassan Al-Hasnawi via epost hassan.al-hasnawi@umeaenergi.se eller telefon 090-16 04 61.

STATUS FÖR DIG SOM TECKNAT AVTAL FÖR EFTERANSLUTNING

Avtalsskrivningen för projektet är nu avslutad och 8 avtal har tecknats. Entreprenör som ska bygga nätet är Umeå Entreprenad. Målsättningen är att grävning och övrig byggnation av nätet ska påbörjas senvåren 2018 och pågå fram till 2018-09-30.

Umeå Entreprenad kommer arbeta utifrån följande tidsplan, observera att den är preliminär. Den kan alltså komma att ändras och vi kommer uppdatera denna sida med aktuell information.

Preliminär tidplan:

Samtliga efteranslutningar är färdiggrävda och installerade.


Priser

Anslutningspris för efterbeställning

Anslutningspriset för efterbeställning bestäms utifrån individuell offert och från 16.000 kr och uppåt. Månadskostnaden vid efteranslutning är densamma som ordinarie stadsnät. Du får 100 Mbit/s för 349 kr/månad + internetaccess från vald tjänsteleverantör (ca 90 kr). Eftersom vi inte har någon bindningstid utan endast en månads uppsägningstid, kan du koppla av och på ditt abonnemang som du själv önskar. Detta innebär till exempel att om du har en sommarstuga så kan du välja att ha ditt abonnemang aktiverat endast under de månader under året som du vistas där.

För företag gäller ordinarie stadsnätspriser.

Mer information om hur många fastigheter som kan anslutas inom budget, efterbeställningar och prioriteringar inom budget se FAQ på sidan landsbygdsprogrammet.
Observera att det ej är möjligt att göra Rot-avdrag då detta är finansierat med bidragsmedel.

Kontakta oss

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post: bredband@umeaenergi.se 

Se även gärna vår film för hur en installation går till

Illustration loggaIllustration logo - EU utvecklingsfonden