Bidragsområde Täftefjärden | Vi bygger ut bredbandsnätet till landsbygden | Bredband | Umeå Energi

Bidragsområde Täftefjärden

Anmäl intresse och bli en del av framtidens bredband - Umeå Energi Bredband

Bli en del av framtidens bredband – Umeå Energi Bredband

Ditt område är bidragsberättigat för bredbandsutbyggnad med bidrag från Jordbruksverket och Strukturfonden. I diagrammet ovan kan du se hur många som anmält intresse i området hittills.

 

 • Avtalsskrivningen för detta område är nu avslutat. Du kan dock fortfarande anmäla intresse för efteranslutning. Detta görs genom att trycka på den gröna knappen med texten ”Gör intresseanmälan”. Läs mer om detta längre ner på hemsidan.

   

 • Dessutom pågår det en säljaktivitet i området just nu, där vår trevliga medarbetare Simon tar kontakt med kunder som ännu inte anslutit sig till fibernätet ännu och Simons nummer är 090-16 01 77.

 

Preliminär tidplan


Grävning

Laxögern:         Återställning av området kvarstår
Ledskärsudden: 
Återställning av området kvarstår

Installation

Laxögern: Alla fastighet är nu installerade                        
Ledskärsudden: Alla fastighet är nu installerade
Rovögern: Installatörer kommer ta kontakt med fastighetsägarna om att slutföra grävning och installation   
   

Grävning på tomt

 • Oberoende på om du som fastighetsägare har anlitat oss att gräva på din tomt, eller om du väljer att gräva själv, är det du som är ytterst ansvarig för att tydligt markera var befintliga ledningar inom tomten är förlagda.
 • Om en ledning som ej markerats skulle skadas under grävarbetet kan entreprenören i mån av tid och tillgång till material hjälpa till att reparera skadan, kostnaden för detta läggs då på er.
 • Om du är osäker på hur befintliga ledningar är förlagda kring din fastighet kan du vända dig till www.ledningskollen.se för assistans.

Så här utför du grävarbetet

 • Gräv enligt den uppmätta grävsträckan från tomtgränsen fram till ditt hus
 • Gräv så att du uppnår den optimala fyllnadshöjden på 40 cm (Se bilden)
 • Avlägsna stenar och tunga eller vassa föremål som kan skada kanalisationen
 • Gräv ditt schakt hela vägen fram till husväggen.
 • Lägg sedan ner kanalisationen, OBS! Minst 1 meter av kanalisationen skall sticka upp både vid husväggen och vid tomtgränsen. Lämna även 0,5 meter av schaktet öppet både vid husväggen och vid tomtgränsen.
 • Lägg ned markeringsbandet. Det innehåller en söktråd som behövs för att i framtiden kunna hitta kanalisationen
 • Fyll skonsamt igen schaktet med grävmassorna.
 • Avslutningsvis, täta ändarna på kanalisationen med ändpluggarna.

Se vår film för hur en installation går till

Installation

Arbetet med att installera fiberkonvertern i era hus kommer påbörjas när fiberarbetet i området är färdigställt. För att kunna transportera signalen mellan Laxögern och Bådelögern kommer sjökabel förläggas, arbetet med detta kommer utföras inom de närmast kommande veckorna. Du kommer bli kontaktad av våra tekniker för tidsbokning i god tid innan det är dags att slutföra installationen.

Återställning av tomt

För er som haft grävning på tomt för enbart bredbandsanslutning ingår enligt avtal en grovåterställning av schaktytan. Det innebär att vi lägger tillbaka och packar jordmassorna i schaktet, men att du själv som fastighetsägare får återställa gräsmattor och eventuella grusytor.

Om det grävts för enbart elkabel eller både bredband och elkabel i samma schakt ingår en finåterställning med matjord, gräsfrö och eventuellt grus. Finåterställningen görs enbart på den sträcka där elkabel förlagts. Exakt datum för finåterställning fastställs under hösten.

Anledningen till att det skiljer sig åt i återställningsnivå beroende på vad som lagts ned är att förändringen av elnätet i området är en åtgärd som inte beställts av er som kunder. Förändringen av elnätet är påkallad av Umeå Energi Elnät och Elnät bekostar därför för en högre återställningsgrad. Ni som beställt en installation av Umeå Energi Bredband får enligt avtal en grovåterställning av schaktsträckan på tomten.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor som rör beställning eller aktivering av tjänster är ni varmt välkommen att kontakta vår kundservice: Tel: 090-16 00 20 eller på epost kundservice@umeaenergi.se

Har du övriga frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post: bredband.bidragsomraden@umeaenergi.se

Eller telefon: 090 – 16 04 83, 090 – 16 02 67

Vid frågor gällande arbetet med elnätet i området kan du vända dig till Hassan Al-Hasnawi via epost hassan.al-hasnawi@umeaenergi.se eller telefon 090-16 04 61.


Anslutningspriser för ordinarie anslutningar

Anslutningspriset är 15.500 kr ink moms.

I det priset ingår allt utom grävning på den egna tomten. Om du inte själv vill gräva schaktet på din tomt kan du enkelt beställa den tjänsten av oss till en kostnad på 250 kronor/meter inklusive moms.

Du får 100 Mbit/s för 190 kr/månad + internetaccess från vald tjänsteleverantör ca 90 kr

Priset 190 kr/mån gäller år 2018-2022.

Ingen bindningstid

Eftersom vi inte har någon bindningstid utan endast en månads uppsägningstid, kan du koppla av och på ditt abonnemang som du själv önskar. Detta innebär till exempel att om du har en sommarstuga så kan du välja att ha ditt abonnemang aktiverat endast under de månader som du vistas där.

Utöver detta kan vi även erbjuda er tjänsterna 300 Mbit/s samt 1000 Mbit/s, dessa till våra ordinarie stadsnätspriser.

Anslutningspris för efteranslutning

Priset för efteranslutning är från 16.000 kr och uppåt.

Månadskostnaden vid efteranslutning är densamma som ordinarie stadsnät. Du får 100 Mbit/s för 349 kr/månad + internetaccess från vald tjänsteleverantör (ca 90 kr).

För företag gäller ordinarie stadsnätspriser.

Mer information om hur många fastigheter som kan anslutas inom budget, efterbeställningar och prioriteringar inom budget se FAQ på sidan landsbygdsprogrammet.
Observera att det ej är möjligt att göra Rot-avdrag då detta är finansierat med bidragsmedel.

Kontakta oss

Vid frågor som rör beställning eller aktivering av tjänster är ni varmt välkommen att kontakta vår kundservice: Tel: 090-16 00 20 eller på e-post: kundservice@umeaenergi.se

Har du övriga frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post: bredband.bidragsomraden@umeaenergi.se

Eller telefon: 090 – 16 04 83, 090 – 16 02 67

 Illustration loggaIllustration logo - EU utvecklingsfonden