Bidragsområde Stor/Lill-nabbviken med omnejd | Vi bygger ut bredbandsnätet till landsbygden | Bredband | Umeå Energi

Bidragsområde Stor/Lill-nabbviken med omnejd

Bli en del av framtidens bredband – Umeå Energi Bredband

Ditt område är bidragsberättigat för bredbandsutbyggnad med bidrag från Jordbruksverket och Strukturfonden. För att bidrag ska beviljas krävs att minst 50 % av fast boende ansluter sig. Prata gärna med dina grannar för att öka chanserna att koppla din fastighet till ett av västvärldens snabbaste bredband med fiber! I diagrammet ovan kan du se hur många som anmält intresse i området hittills.

Observera att tillfällig kontaktperson för bredbandsfrågorna ute i ert område är Anders Agdahl. Detta gäller perioden 2019-06-11 - 2019-09-30.

E-post: anders.agdahl@umeaenergi.se

Telefon: 090-16 02 67

Viktig information gällande arbeten ute i Stor Lill-nabbviken med omnejdUppdatering 2019-07-23

Tidplanen för de nya anbuden gäller fortfarande. Schaktningen längsmed E12an är färdig grävd.


Uppdatering 2019-06-27:


Under Torsdag – Fredag v.27 så kommer vi utföra ett grävarbete för att binda ihop  stamnätet vid e12 med huvudstråket i Stor-Nabbviken för att sedan gräva cirka 50m längs sträckan mot området. Detta kan medföra mindre störningar i trafiken in och ut i området, vi ber er ha överseende med detta och ta hänsyn till maskiner och manskap i vägområdet.

Upphandlingen har påbörjats för att få in en ny entreprenör till området som kommer kunna slutföra återställnings och fiberarbetet som kvarstår. Mer information om tidplan och vägen framåt kommer när upphandlingen är avklarad.

Uppdatering 2019-06-05:


På grund av de större förseningar som har drabbat bredbandsutbyggnaden i ert område har Umeå Energi beslutat att förlänga perioden med reducerad månadskostnad med 12 månader. Detta innebär att kostnaden 190 kr/månad gäller fram till och med 2023-12-31, i stället för 2022-12-31. Ordinarie stadsnätspris är 349 kr/månad. 


Vad gäller arbetet med att utreda konsekvenserna av konkursen hos vår entreprenör Tunbyns Grävkonsult AB är detta fortfarande i full gång, både vad gäller installation och återställning. En handlingsplan håller på att tas fram tillsammans med Jordbruksverket och konkursförvaltaren. Vissa akutåterställningar är redan åtgärdade. 


Uppdatering 2019-05-29:

Arbetet med att utreda konsekvenserna av konkursen hos vår entreprenör Tunbyns Grävkonsult AB fortgår och vi håller för närvarande på med att skapa en handlingsplan för hur vi ska kunna driva dessa projekt vidare. 
Ingenting är ännu bestämt och vi kommer att återkomma så snart vi har mer information i frågan. Vi bedömer att vi kan ha mer information att komma med inom ett par veckor.  


2019-05-16:


Vår entreprenör Tunbyns Grävkonsult AB försattes i konkurs i måndags, 2019-05-13. Som en följd av deras svårigheter att betala sina underentreprenörer har tidplaner inte kunnat hållas och underentreprenörerna har inte kunnat slutföra sina pågående arbeten vad gäller grävning, installationer och återställningsarbeten.

Vi jobbar redan med problematiken och håller på att se över olika lösningar för hur exakt projekten ska fortgå samt för att få fram en tidplan att presentera för er. Diskussion förs både med konkursförvaltare och Jordbruksverket. 

Vi vet att ni har fått vänta på installationen, men ber att få återkomma närmare med mer information kring hur detta kommer att hanteras. Så snart vi har en åtgärdsplan kommer hemsidan för respektive område att uppdateras. Kundservice vid Umeå Energi sitter inte på några andra upplysningar, så vid frågor rörande hanteringen till följd av konkursförsättningen ber vi er att i första hand kontakta projektadministratörerna Nathalie eller Anders mailledes på adressen bredband.bidragsomraden@umeaenergi.se.

Vi är medvetna om de återställningar som behöver göras i ert område och har redan börjat se över åtgärdsalternativ för hur dessa ska kunna utföras så snart som möjligt. Längsmed vissa sträckor är det väldigt problematiskt att ens ta sig fram med bil och dessa sträckor kommer därför att prioriteras.Du får ett snabbt bredband med valmöjligheter

Umeå Energi Bredband är umebornas öppna stadsnät och ett av västvärldens snabbaste bredband. Via en och samma bredbandsanslutning får du valfrihet att välja mellan olika leverantörer av internet, tv, telefoni och andra tjänster.

Se vår film för hur en installation går till

Avtalsskrivningen är nu avslutad. Du kan fortfarande anmäla intresse för efteranslutning. Läs mer om detta längre ner på hemsidan.

 

Status för dig som tecknat avtal

Avtalsskrivningen för projektet är nu avslutad och 32 avtal har tecknats.


Vid frågor kontakta vår projektadministratör Nathalie Forsberg på e-post nathalie.forsberg@umeaenergi.se eller telefon 090-16 04 83.

Tillfällig kontaktperson perioden 2019-06-11 -  2019-09-30:
Projektadministratör Anders Agdahl: anders.agdahl@umeaenergi.se eller 090 - 16 02 67.

 

Är du intresserad av att anmäla intresse för efteranslutning? Såhär går det till:

1. Gör en intresseanmälan för efteranslutning

Välkommen med din anmälan här på områdessidan. Vi tar nu endast emot intresseanmälningar för efteranslutning. Läs mer om deta längre ned på sidan under "Priser".

2. Följ intresset i ditt område

Här på din områdessida kommer du att kunna få löpande information om hur planerna för en fiberutbyggnad ser ut där du bor. Här hittar du också allt du behöver veta vid en installation. Gör det till en vana att titta in någon gång då och då. Här kan du läsa mer om hur en installation går till

3. Avtalsskrivning

Avtalsskrivningen är nu avslutad. Du som anmäler intresse för efteranslutning blir kontaktad för avtalsskrivning längre fram. Har du inte möjlighet att signera ditt avtal digitalt, kontakta vår kundservice på 090-16 00 20 eller maila bredband@umeaenergi.se och meddela vilken adress avtalet gäller samt den adress du vill ha det postat till. Så här använder du e-signering

Priser

Installationspriset är 15.500 kr ink moms. I priset ingår allt utom grävning på den egna tomten. Grävning kan enkelt beställas av oss till en kostnad av 250 kronor/meter ink moms. Du kan även välja att utföra grävarbetet själv. Tack vare bidragsmedel påverkas även månadsabonnemanget på ett positivt sätt. Du får 100 Mbit/s 190 kr/månad plus internetaccess från vald tjänsteleverantör ca 90 kr (ord. pris 349 kr + ca 90 kr). Priset 190 kr/mån gäller år 2017-2022.

Eftersom vi inte har någon bindningstid utan endast en månads uppsägningstid, kan du koppla av och på ditt abonnemang som du själv önskar. Detta innebär till exempel att om du har en sommarstuga så kan du välja att ha ditt abonnemang aktiverat endast under de månader under året som du vistas där.
Utöver detta kan vi även erbjuda er tjänsterna 300 Mbit/s samt 1000 Mbit/s, dessa till våra ordinarie stadsnätspriser.

Anslutningspris vid efterbeställning när anmälningsperioden är över:

Från 16 000 kr och uppåt mot offert. Månadskostnaden blir då densamma som för ordinarie stadnät, till exempel 100 Mbit/sekund för 349 kr plus internetaccess från vald tjänsteleverantör.

För företag gäller ordinarie stadsnätspriser.

Mer information om hur många fastigheter som kan anslutas inom budget, efterbeställningar och prioriteringar inom budget, se FAQ på sidan landsbygdsprogrammet.

Kontakta oss

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post: bredband@umeaenergi.se under vecka 28, 29 och 30 har vi semester och hänvisar då till kundservice på 090-16 00 20 eller kundservice@umeaenergi.se

Illustration logga