Bidragsområde Stor/Lill-nabbviken med omnejd | Vi bygger ut bredbandsnätet till landsbygden | Bredband | Umeå Energi

Bidragsområde Stor/Lill-nabbviken med omnejd

Bli en del av framtidens bredband – Umeå Energi Bredband

Ditt område är bidragsberättigat för bredbandsutbyggnad med bidrag från Jordbruksverket och Strukturfonden. I diagrammet ovan kan du se hur många som anmält intresse i området hittills.

Äntligen är projektet igång igen! Vi har glädje att presentera Umeå Entreprenad som den nya entreprenören efter den förnyade upphandlingsprocess vi genomgått. Denna process har varit tidskrävande, vilket gör att det känns bra att vi kan återuppta detta arbete omgående i områdena.

 

  • Avtalsskrivningen för detta område är nu avslutat. Du kan dock fortfarande anmäla intresse för efteranslutning. Detta görs genom att trycka på den gröna knappen med texten ”Gör intresseanmälan”. Läs mer om detta längre ner på hemsidan.

Status bredbandsutbyggnaden

Uppdatering 2019-11-18:

Arbetet med kundanslutningar är nu slutfört i området och kunderna har nu tillgång till stadsnätet, vilket vi tycker är väldigt kul! Under v. 47 kommer den områdesansvarige projektledaren och entreprenörerna som utfört arbete i området att genomföra en besiktning. De återställningsarbeten som återstår i området kommer att genomföras till våren/sommaren, när mark- och väderförhållandena är mer gynnsamma.

Uppdatering 2019-10-07:

Fiberarbetet fortskrider enligt planerna. I områdets norra delar blåser vi just nu fiber inför installation av konverter medan schaktning pågår för fullt i de södra delarna. Mycket fokus kommer ligga på Granudden under v. 41. Hela området förväntas vara driftsatt under November månad.

Uppdatering 2019-06-05:
Fiberarbetet pågår för fullt i Berga- Väderhällorna och får förhoppning är att de återstående schaktarbetet i Stor nabbviken kan påbörjas kring v.41. Efter dessa schaktarbeten är utförda kommer entreprenören börja jobba med återställningsarbeten i hela entreprenadområdet.

Uppdatering 2019-06-05:

På grund av de större förseningar som har drabbat bredbandsutbyggnaden i ert område har Umeå Energi beslutat att förlänga perioden med reducerad månadskostnad med 12 månader. Detta innebär att kostnaden 190 kr/månad gäller fram till och med 2023-12-31, i stället för 2022-12-31. Ordinarie stadsnätspris är 349 kr/månad.

Anslutningspriser för ordinarie anslutningar

Anslutningspriset är 15.500 kr ink moms.

I det priset ingår allt utom grävning på den egna tomten. Om du inte själv vill gräva schaktet på din tomt kan du enkelt beställa den tjänsten av oss till en kostnad på 250 kronor/meter inklusive moms.

Du får 100 Mbit/s för 190 kr/månad + internetaccess från vald tjänsteleverantör ca 90 kr

Priset 190 kr/mån gäller år 2018-2023.

Ingen bindningstid

Eftersom vi inte har någon bindningstid utan endast en månads uppsägningstid, kan du koppla av och på ditt abonnemang som du själv önskar. Detta innebär till exempel att om du har en sommarstuga så kan du välja att ha ditt abonnemang aktiverat endast under de månader som du vistas där.

Utöver detta kan vi även erbjuda er tjänsterna 300 Mbit/s samt 1000 Mbit/s, dessa till våra ordinarie stadsnätspriser.

Anslutningspris för efteranslutning

Priset för efteranslutning är från 16.000 kr och uppåt.

Månadskostnaden vid efteranslutning är densamma som ordinarie stadsnät. Du får 100 Mbit/s för 349 kr/månad + internetaccess från vald tjänsteleverantör (ca 90 kr).

För företag gäller ordinarie stadsnätspriser.

Mer information om hur många fastigheter som kan anslutas inom budget, efterbeställningar och prioriteringar inom budget, se FAQ på sidan landsbygdsprogrammet.

Kontakta oss

Vid frågor som rör beställning eller aktivering av tjänster är ni varmt välkommen att kontakta vår kundservice: Tel: 090-16 00 20 eller på epost kundservice@umeaenergi.se

Har du övriga frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post: bredband.bidragsomraden@umeaenergi.se

Eller telefon: 090 – 16 04 83, 090 – 16 02 67

Illustration logga