Bidragsområde Skeppsvik/Ytterboda/Ostnäs/Ivarsboda | Vi bygger ut bredbandsnätet till landsbygden | Bredband | Umeå Energi

Bidragsområde Skeppsvik/Ytterboda/Ostnäs/Ivarsboda

Bli en del av framtidens bredband – Umeå Energi Bredband

Ditt område är bidragsberättigat för bredbandsutbyggnad med bidrag från Jordbruksverket och Strukturfonden. För att bidrag ska beviljas krävs att minst 50 % av fast boende ansluter sig. I diagrammet ovan kan du se hur många som anmält intresse i området hittills.

Avtalsskrivningen är nu avslutad. Du kan fortfarande anmäla intresse för efteranslutning. Läs mer om detta längre ner på hemsidan.

Status bredbandsutbyggnaden


Uppdatering 2019-07-23

Installationerna är nu klara för områdena Rovögern, Laxögern och Ledskärsudden.

Den akuta återställningen för grävsträckan är nu utförd. När den nya entreprenören är på plats kommer återställning att upptas i samband med återupptagandet av projektet.


Uppdatering 2019-06-25:


De vi gör nu är att gå ut i en förnyad upphandling för att få fram en ny entreprenör. Förnyad upphandling är ett krav från Jordbruksverket för att bidragspengar skall kunna betalas ut.
Under början av Augusti kommer vi se över de anbud som har kommit in för att fastställa vilken entreprenör som kommer få gå vidare i projektet, därefter kommer vi kunna informera er om den tidplan som entreprenören presenterar för fiberutbyggnaden i området. 

Vi har nu fått klara en majoritet av fiberinstallationer i Skeppsviksområdet som nu är driftsatta och våra fibersinstallatörer kommer snart gå över till Rovögern för att göra klart de installationer som pågår där.

Har ni frågor kring aktivering av bredbandstjänst kan ni kontakta vår kundtjänst på 090-16 00 20”

Uppdatering 2019-06-05:


På grund av de större förseningar som har drabbat bredbandsutbyggnaden i ert område har Umeå Energi beslutat att förlänga perioden med reducerad månadskostnad med 12 månader. Detta innebär att kostnaden 190 kr/månad gäller fram till och med 2023-12-31, i stället för 2022-12-31. Ordinarie stadsnätspris är 349 kr/månad. 

Vad gäller arbetet med att utreda konsekvenserna av konkursen hos vår entreprenör Tunbyns Grävkonsult AB är detta fortfarande i full gång, både vad gäller grävning, installation och återställning. Gällande områdena Laxögern, Ledskärsudden, Rovögern och Skeppsvik med omnejd pågår kundinstallationer för fullt. Anslutna kunder i Laxögern och Ledskärsudden kommer att kontaktas av fibertekniker för mätning av signalen. Ni som redan hunnit bli kontaktade angående detta kan bortse från den informationen. 


Uppdatering 2019-05-29:


Arbetet med att utreda konsekvenserna av konkursen hos vår entreprenör Tunbyns Grävkonsult AB fortgår och vi håller för närvarande på med att skapa en handlingsplan för hur vi ska kunna driva dessa projekt vidare. 
Ingenting är ännu bestämt och vi kommer att återkomma så snart vi har mer information i frågan. Vi bedömer att vi kan ha mer information att komma med inom ett par veckor. 

Skeppsvik/Ytterbodafjärden/Bådagrundet: Kundinstallationer är igång ute i Laxögern och förväntas vara klara inom kort. Om allt går som planerat kommer kunder ute i Skeppsviksområdet att börja bokas upp för installation redan under nästa vecka, vecka 23. 

Laxögern, Ledskärsudden, Rovögern: Pågående kundinstallationer. 2019-05-16:


Vår entreprenör Tunbyns Grävkonsult AB försattes i konkurs i måndags, 2019-05-13. Som en följd av deras svårigheter att betala sina underentreprenörer har tidplaner inte kunnat hållas och underentreprenörerna har inte kunnat slutföra sina pågående arbeten vad gäller grävning, installationer och återställningsarbeten.

Vi jobbar redan med problematiken och håller på att se över olika lösningar för hur exakt projekten ska fortgå samt för att få fram en tidplan att presentera för er. Diskussion förs både med konkursförvaltare och Jordbruksverket. 

Vi ber att få återkomma närmare med mer information kring hur detta kommer att hanteras. Så snart vi har en åtgärdsplan kommer hemsidan för respektive område att uppdateras. Kundservice vid Umeå Energi sitter inte på några andra upplysningar, så vid frågor rörande hanteringen till följd av konkursförsättningen ber vi er att i första hand kontakta projektadministratörerna Nathalie eller Anders mailledes på adressen bredband.bidragsomraden@umeaenergi.se.

Skeppsvik, Ytterbodafjärden, Bådagrundet: För att se till att fiberarbeten och installationsförberedelser ska kunna fortgå som planerat hos er i Skeppsvik/Ytterbodafjärden har vi tecknat ett särskilt avtal med en av underentreprenörerna. Detta arbete sker således inte i Tunbyns regi.

Vad gäller återställning av vägar finns det vissa partier där framkomligheten är mycket begränsad till följd av utfört grävarbete och detta måste förstås åtgärdas. Vi håller på att se över lösningar för detta.
 
Laxögern, Ledskärsudden, Rovögern: Vi har tecknat ett särskilt avtal med en av underentreprenörerna för att se till att de planerade fiberinstallationerna kan genomföras. Dessa kommer att ske inom kort och kommer alltså inte att utföras i Tunbyns regi.

Vad gäller återställning av vägar finns det vissa partier där framkomligheten är mycket begränsad till följd av utfört grävarbete och detta måste förstås åtgärdas. Vi håller på att se över lösningar för detta. Du får ett snabbt bredband med valmöjligheter

Umeå Energi Bredband är ett öppet stadsnät. Det innebär att vi levererar en framtidssäker infrastruktur som du själv fyller med innehåll. Via en och samma bredbandsanslutning kan du enkelt välja mellan olika leverantörer av internet, TV, telefoni och andra tjänster.

Status för dig som tecknat avtal

Avtalsskrivningen för projektet är nu avslutad och 403 avtal har tecknats. Entreprenör som ska bygga nätet är Tunbyns Grävkonsult. 

 

Grävning på tomt

Inför grävningen inne på tomt är det mycket viktigt att du tydligt markerar hur befintliga ledningar är dragna. Dessa ledningar kan vara exempelvis el, vatten, avlopp och dränering. Markeringarna gör att vi kan undvika att ledningarna skadas under grävarbetet. Märk ut befintliga ledningar genom att sätta ut käppar som markerar ledningsvägen eller rita på marken. Du som fastighetsägare ansvarar för markeringarna och likaså om en ledning skulle grävas av på grund av felaktig markering. Om en ledning som ej markerats skulle skadas under grävarbetet kan entreprenören i mån av tid och tillgång till material hjälpa till att reparera skadan, kostnaden för detta läggs då på er faktura för installationen. 

Umeå Energi kan hjälpa till att markera el och teleledningar inne på tomten. För att vi ska kunna hitta och markera ledningarna krävs det att du vet inom vilket område ledningen bör finnas. Vi har tyvärr inte möjlighet att söka fram övriga typer av ledningar.

Om du valt att själv gräva hela eller delar av sträckan inne på tomten ber vi dig färdigställa detta så snart som möjligt. Material kommer att finnas att hämta hos entreprenören när de etablerat sig i området, kontakta då arbetsledaren för att bestämma en tid för upphämtning. Om du vill slutföra din del av grävningen innan entreprenören finns på plats gå det bra att hämta ut slang för fiberkabeln och märkband från vårt förråd, kontakta då projektadministratör Emelie Broström för att boka rätt mängd material. Om du inte hunnit slutföra grävningen innan entreprenören gräver vid din adress kommer en slinga med slang och märkband i rätt längd att lämnas vid tomtgränsen eller vid den punkt inne på tomten där entreprenörens grävning avslutas.

Kom ihåg att röret måste grävas ned hela vägen fram till huset. Vid installationen kommer fiberkabeln dras upp längs husväggen i ett skyddsrör, därför måste slangen grävas ned hela vägen fram till väggen.

Egen grävning inne på tomt måste vara avslutad innan fiberdragningen i området kan börja, vi kommer meddela slutdatum för grävningen i god tid.

Se vår film för hur en installation går till

Installation

Du kommer bli kontaktad av våra tekniker för tidsbokning i god tid innan det är dags att slutföra installationen.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor som rör beställning eller aktivering av tjänst är ni varmt välkommen att kontakta vår kundservice: Tel: 090-16 00 20 eller på epost kundservice@umeaenergi.se

Vid andra frågor kan ni nå oss projektadministratörer på: bredband.bidragsomraden@umeaenergi.se

Boende på adresserna Ostnäs 310 - 504, Ytterbodafjärden 410 - 424 kontaktar Vattenfall gällande tidplan och grävning. Projektledare Emelie Näsström nås på telefon 070-352 89 18.

Vid frågor gällande arbetet med elnätet i området kan du vända dig till Hassan Al-Hasnawi via e-post hassan.al-hasnawi@umeaenergi.se eller telefon 090-16 04 61. Boenden i områdena Killingskärsudden, Nötviken, Bredskärsudden och Hästgataudden kontaktar Maria Molin via e-post maria.molin@umeaenergi.se eller telefon 090-16 02 06 för frågor kring arbetet med elnätet. 


 

Så här går det till

1. Gör en intresseanmälan

Välkommen med din anmälan här på områdessidan. Vi tar nu endast emot intresseanmälningar för efteranslutningar. Läs mer om det längre ned på sidan under "Priser".

2. Följ intresset i ditt område

Här på din områdessida får du löpande information om hur planerna för en bredbandsutbyggnad ser ut där du bor. Här hittar du också allt du behöver veta vid en installation. Gör det till en vana att titta in någon gång då och då. Läs mer om hur en installation går till

3. Avtalsskrivning

Avtalsskrivning är nu avslutad. Du som anmäler intresse för efteranslutning kommer att bli kontaktad för avtalsskrivning längre fram. Har du inte möjlighet att signera ditt avtal digitalt, kontakta vår kundservice på 090-16 00 20 och meddela vilken adress avtalet gäller samt den adress du vill ha det postat till. Så här använder du e-signering

Priser

Inom ramen för bidragsbudgeten kan vi i ditt område erbjuda 540 fastigheter en anslutning till rabatterat pris. När denna kvot är fylld kan du fortfarande anmäla ditt intresse och få bredband till din fastighet, men din intresseanmälan behandlas då som en efterbeställning.

Anslutningspriset är 15.500 kr inklusive moms

I priset ingår allt utom grävning på den egna tomten. Grävning kan enkelt beställas av oss till en kostnad av 250 kronor/meter inklusive moms. Du kan även välja att utföra grävarbetet själv.

Förmånligt pris för månadsabonnemanget

Vi erbjuder er ett förmånligt pris på månadsabonnemanget. Du får 100 Mbit/s för 190 kr/månad + internetaccess från vald tjänsteleverantör ca 90 kr (ordinarie pris 349 kr/månad + 90 kr). Priset 190 kr/mån gäller år 2017-2022.
Eftersom vi inte har någon bindningstid utan endast en månads uppsägningstid, kan du koppla av och på ditt abonnemang som du själv önskar. Detta innebär till exempel att om du har en sommarstuga så kan du välja att ha ditt abonnemang aktiverat endast under de månader under året som du vistas där.
Utöver detta kan vi äver erbjuda er tjänsterna 300 Mbit/s samt 1000 Mbit/s, dessa till våra ordinarie stadsnätspriser.

Anslutningspris för efterbeställning: mot offert från 16.000 kr inklusive moms. Månadskostnaden vid efteranslutning är densamma som ordinarie stadsnät. Du får 100 Mbit/s för 349 kr/månad + internetaccess från vald tjänsteleverantör (ca 90 kr).

När kvoten för antalet anslutningar till rabatterat pris är uppnådd eller om du anmäler intresse när bredbandsutbyggnaden är påbörjad, hanteras din anmälan som en efterbeställning. Det innebär att anslutningen sker efter den ordinarie byggnationsperioden och till ett pris mot offert. Vi behandlar dessa intresseanmälningar när projektet är avslutat.
Mer information om hur många fastigheter som kan anslutas inom budget, efterbeställningar och prioriteringar inom budget, se FAQ på sidan landsbygdsprogrammet.

Observera att det ej är möjligt att göra Rot-avdrag då detta är finansierat med bidragsmedel.

Även företag kan anmäla intresse för fiberinstallation. Dock gäller då ordinarie stadsnätspriser.

Kontakta oss

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post: bredband@umeaenergi.se 

 Illustration loggaIllustration logo - EU utvecklingsfonden