Bidragsområde Skeppsvik/Ytterboda/Ostnäs/Ivarsboda | Vi bygger ut bredbandsnätet till landsbygden | Bredband | Umeå Energi

Bidragsområde Skeppsvik/Ytterboda/Ostnäs/Ivarsboda

Bli en del av framtidens bredband – Umeå Energi Bredband

Ditt område är bidragsberättigat för bredbandsutbyggnad med bidrag från Jordbruksverket och Strukturfonden. I diagrammet ovan kan du se hur många som anmält intresse i området hittills.

Äntligen är projektet igång igen! Vi har glädje att presentera Umeå Entreprenad som den nya entreprenören efter den förnyade upphandlingsprocess vi genomgått. Denna process har varit tidskrävande, vilket gör att det känns bra att vi kan återuppta detta arbete omgående i områdena.

 • Avtalsskrivningen för dessa områden är nu avslutade. Du kan dock fortfarande anmäla intresse för efteranslutning. Detta görs genom att trycka på den gröna knappen med texten ”Gör intresseanmälan”.Läs mer om detta längre ner på hemsidan.

 • Om du valt att gräva själv på din egen tomt, så kan du hitta information kring materialbeställning och grävanvisningar längre ner på hemsidan.

Se vår film för hur en installation går till

Status bredbandsutbyggnaden
Uppdatering 2020-07-03

Hej! Entreprenören i ert område går efter idag den 3/7 på semester under veckorna 28-31. Efter semestern kommer grävningsarbetet vara koncentrerat till Ostön. Installationsarbetet kommer att påbörjas i Ivarsboda och Sönnerstgrundet efter semestern, och entreprenören kommer att höra av sig till er kunder någon dag i förväg för att boka in tid för installation. Vet ni med er att ni bytt telefonnummer eller mejladress, vill vi att ni hör av er till oss, så att vi kan underlätta för entreprenören att komma i kontakt med er. Ha en skön sommar och vi hoppas att ni får hålla er friska!

Uppdatering 2020-05-19

Hej! Entreprenören har nu återkopplat en reviderad tidsplan för området.
Målsättningen är att grävningen i Sönnerstgrundet ska återupptas under denna vecka, om markförhållandena tillåter det. Entreprenören har velat vänta tills vägar och mark torkat upp, för att minska den påverkan som blir av grävarbetet. Om markförhållandena är gynnsamma i Sönnerstgrundet så kommer entreprenören att sikta på att inleda grävning i Näset under nästa vecka. Återstående grävning kring Ostön beräknas i nuläget kunna påbörjas kring mitten/slutet av Juni.

Uppdatering 2020-04-28

Först och främst hoppas vi att ni och era nära fått hålla sig friska från Corona/Covid-19.

Vintern har äntligen släppt sitt grepp och grävsäsongen börjar närma sig med stormsteg. Den milda vintern har gjort att entreprenören har kunnat utföra viss grävning även under vintertid och har därför kunnat nå lite längre med grävningen än planerat. Den åverkan som blivit av denna grävning behöver återställas på en del platser, men för att kunna göra en bra återställning så måste entreprenören avvakta tills dess att marken torkat upp mer och att tjälen helt gått ur marken. Risken är annars att man gör mer skada än nytta när man försöker åtgärda. I nuläget utförs endast akuta återställningar och resterande återställning återupptas när marken torkat upp, vilket tidigast brukar vara i slutet av Maj.

Gällande tidsplaner, så har vi gett entreprenören i uppdrag att komma med en reviderad tidsplan kring när man väntas kunna fortsätta med grävning och anslutningar i de områden som kvarstår kring Ivarsboda, Sönnerstgrundet och Ostön. Detta då den milda vintern men även situationen med Corona/Covid-19 kan komma att påverka. När vi fått denna reviderade tidsplan kommer vi kommunicera ut detta via denna hemsida.

 

Uppdatering 2019-10-09

Entreprenören har under veckan färdigställt majoriteten av grävningen i Ytterboda och kommer nu att koncentrera sina resurser i Ostnäs där dem kommer att forcera så långt som möjligt innan det att tjälen sätter stopp för grävningen. Detta innebär alltså att den grävning som återstår i Ivarsboda och Ostön kommer att återupptas till våren/sommaren 2020.

Uppdatering 2019-09-09

Grävarbetet har startat i Ytterboda, efter detta så kommer vi fortsätta till Ostnäs för att sedan arbeta oss upp mot Ivarsboda.

Uppdatering 2019-09-03

Ny entreprenör på plats efter förnyad upphandlingsprocess i samband med Tunbyns Grävkonsults konkurs. Områdets nya entreprenör är Umeå Entreprenad! 

 

 

 

  

Grävanvisningar

 • Oberoende på om du som fastighetsägare har anlitat oss att gräva på din tomt, eller om du väljer att gräva själv, är det du som är ytterst ansvarig för att tydligt markera var befintliga ledningar inom tomten är förlagda.
 • Om en ledning som ej markerats skulle skadas under grävarbetet kan entreprenören i mån av tid och tillgång till material hjälpa till att reparera skadan, kostnaden för detta läggs då på er.
 • Om du är osäker på hur befintliga ledningar är förlagda kring din fastighet kan du vända dig till www.ledningskollen.se för assistans.

Så här utför du grävarbetet

 • Gräv enligt den uppmätta grävsträckan från tomtgränsen fram till ditt hus.
 • Gräv så att du uppnår den optimala fyllnadshöjden på 40 cm (Se bilden).
 • Avlägsna stenar och tunga eller vassa föremål som kan skada kanalisationen.
 • Gräv ditt schakt hela vägen fram till husväggen.
 • Lägg sedan ner kanalisationen, OBS! Minst 1 meter av kanalisationen skall sticka upp både vid husväggen och vid tomtgränsen. Lämna även 0,5 meter av schaktet öppet både vid husväggen och vid tomtgränsen.
 • Lägg ned markeringsbandet. Det innehåller en söktråd som behövs för att i framtiden kunna hitta kanalisationen.
 • Fyll skonsamt igen schaktet med grävmassorna.
 • Avslutningsvis, täta ändarna på kanalisationen med ändpluggarna.

Beställning av material

Om du valt att gräva själv på din egen fastighet måste du kontakta oss för beställning av material. Detta gör du enklast via e-post till:  bredband.bidragsomraden@umeaenergi.se eller via telefon: 090 - 16 04 83 eller 090 – 16 02 67.


Anslutningspriser för ordinarie anslutningar

Anslutningspriset är 15.500 kr inklusive moms.

I det priset ingår allt utom grävning på den egna tomten. Om du inte själv vill gräva schaktet på din tomt kan du enkelt beställa den tjänsten av oss till en kostnad på 250 kronor/meter inklusive moms.

Du får 100 Mbit/s för 190 kr/månad + internetaccess från vald tjänsteleverantör ca 90 kr

Priset 190 kr/mån gäller år 2018-2023.

Ingen bindningstid

Eftersom vi inte har någon bindningstid utan endast en månads uppsägningstid, kan du koppla av och på ditt abonnemang som du själv önskar. Detta innebär till exempel att om du har en sommarstuga så kan du välja att ha ditt abonnemang aktiverat endast under de månader som du vistas där.

Utöver detta kan vi även erbjuda er tjänsterna 300 Mbit/s samt 1000 Mbit/s, dessa till våra ordinarie stadsnätspriser.

Anslutningspris för efteranslutning

Priset för efteranslutning är från 16.000 kr och uppåt.

Månadskostnaden vid efteranslutning är densamma som ordinarie stadsnät. Du får 100 Mbit/s för 349 kr/månad + internetaccess från vald tjänsteleverantör (ca 90 kr).

För företag gäller ordinarie stadsnätspriser.

Ytterligare information om hur många fastigheter som kan anslutas inom budget, efterbeställningar och prioriteringar inom budget, se FAQ på sidan Information Landsbygdsprogrammet

Kontakta oss

Vid frågor som rör beställning eller aktivering av tjänster är ni varmt välkommen att kontakta vår kundservice

på e-post: kundservice@umeaenergi.se eller telefon: 090 - 16 00 20

Har du övriga frågor är du varmt välkomen att kontakta oss via e-post: bredband.bidragsomraden@umeaenergi.se

eller telefon: 090 - 16 04 83, 090 - 16 02 67

 

 

Boende på adresserna Ostnäs 310 - 504, Ytterbodafjärden 410 - 424 kontaktar Vattenfall gällande tidplan och grävning. Projektledare Emelie Näsström nås på telefon 070-352 89 18.

Vid frågor gällande arbetet med elnätet i området kan du vända dig till Hassan Al-Hasnawi via e-post hassan.al-hasnawi@umeaenergi.se eller telefon 090-16 04 61.

Boenden i områdena Killingskärsudden, Nötviken, Bredskärsudden och Hästgataudden kontaktar Maria Molin via e-post maria.molin@umeaenergi.se eller telefon 090-16 02 06 för frågor kring arbetet med elnätet. 

 

 

  Illustration loggaIllustration logo - EU utvecklingsfonden