Bidragsområde Djupsundsviken/Åsen/Lövöudden | Vi bygger ut bredbandsnätet till landsbygden | Bredband | Umeå Energi

Bidragsområde Djupsundsviken/Åsen/Lövöudden

Bli en del av framtidens bredband – Umeå Energi Bredband

Umeå Energi Bredband är ett öppet stadsnät. Det innebär att vi levererar en framtidssäker infrastruktur som du själv anpassar efter dina behov och önskemål. Via en och samma bredbandsanslutning kan du enkelt välja mellan olika leverantörer av Internet, TV, telefoni och andra tjänster.

Viktig information gällande återställningen ute i Lövöudden/Åsen

Uppdatering 2019-07-23

Återställningsarbetet har tagit uppehåll nu under sommaren. Arbetet kommer påbörjas igen under Augusti.

Uppdatering 2019-06-14:

Fin återställning av vägområdet och grävsträckan kommer att snart att påbörjas.

Uppdatering 2019-05-29:


Arbetet med att utreda konsekvenserna av konkursen hos vår entreprenör Tunbyns Grävkonsult AB fortgår och vi håller för närvarande på med att skapa en handlingsplan för hur vi ska kunna driva dessa projekt vidare. 
Ingenting är ännu bestämt och vi kommer att återkomma så snart vi har mer information i frågan. Vi bedömer att vi kan ha mer information att komma med inom ett par veckor. 


2019-05-16:

Vår entreprenör Tunbyns Grävkonsult AB försattes i konkurs i måndags, 2019-05-13. Som en följd av deras svårigheter att betala sina underentreprenörer har tidplaner inte kunnat hållas och underentreprenörerna har inte kunnat slutföra sina pågående arbeten vad gäller grävning, installationer och återställningsarbeten.

Vi är medvetna om de återställningar som behöver göras i ert område och har redan börjat se över åtgärdsalternativ för hur dessa ska kunna utföras så snart som möjligt. Längsmed vissa sträckor är det väldigt problematiskt att ens ta sig fram med bil och dessa sträckor kommer därför att prioriteras.

Vi jobbar redan med problematiken och håller på att se över olika lösningar för hur exakt projekten ska fortgå samt för att få fram en tidplan att presentera för er. Diskussion förs både med konkursförvaltare och Jordbruksverket.

Vi ber att få återkomma närmare med mer information kring hur detta kommer att hanteras. Så snart vi har en åtgärdsplan kommer hemsidan för respektive område att uppdateras. Kundservice vid Umeå Energi sitter inte på några andra upplysningar, så vid frågor rörande hanteringen till följd av konkursförsättningen ber vi er att i första hand kontakta projektadministratörerna Nathalie eller Anders mailledes på adressen bredband.bidragsomraden@umeaenergi.se.Status
Samtliga anläggningar är nu installerade och klara. Är du intresserad av att ansluta dig så kan du anmäla intresse för efteranslutning. Dessa utförs när tillräckligt många intresseanmälningar finns och sker i uppsamlingsheat. Du kommer då bli kontaktad av oss om/när det blir aktuellt.

 

Om ni har specifika nya punkter, sådana som ej har blivit lyft tidigare eller där något nytt har tillkommit som ni vill att vi ska ta vidare till entreprenören så skicka gärna ett e-post brev till oss där ni beskriver problematiken. Kontakta då vår projektadministratör Anders Agdahl på Anders.Agdahl@umeaenergi.se  eller 090-16 02 67

 

Priser

Anslutningspris för efterbeställning

Anslutningspriset för efterbeställning bestäms utifrån individuell offert och från 16.000 kr och uppåt. Månadskostnaden vid efteranslutning är densamma som ordinarie stadsnät. Du får 100 Mbit/s för 349 kr/månad + internetaccess från vald tjänsteleverantör (ca 90 kr). Eftersom vi inte har någon bindningstid utan endast en månads uppsägningstid, kan du koppla av och på ditt abonnemang som du själv önskar. Detta innebär till exempel att om du har en sommarstuga så kan du välja att ha ditt abonnemang aktiverat endast under de månader under året som du vistas där.

För företag gäller ordinarie stadsnätspriser.

 

Kontakta oss

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post: bredband@umeaenergi.se eller ring vår kundservice på 090-16 00 20 

Se vår film för hur en installation går till

 Illustration logga