Bidragsområde Anumark | Vi bygger ut bredbandsnätet till landsbygden | Bredband | Umeå Energi

Bidragsområde Anumark

Bli en del av framtidens bredband – Umeå Energi Bredband

Ditt område är bidragsberättigat för bredbandsutbyggnad med bidrag från Jordbruksverket och Strukturfonden. I diagrammet ovan kan du se hur många som anmält intresse i området hittills.

Vi har nu startat grävprocessen i ert område, vilket känns kul! Med det vill vi uppmana till att vara försiktiga och sänka hastigheten när ni passerar personalen som arbetar i vägkanten för att undvika olyckor.

 •  Avtalsskrivningen för detta område är nu avslutat. Du kan dock fortfarande anmäla intresse för efteranslutning. Detta görs genom att trycka på den gröna knappen med texten ”Gör intresseanmälan”. Läs mer om detta längre ner på hemsidan.
 • Om du valt att gräva själv på din egen tomt ber vi dig utföra detta snarast. Du kan hitta information kring materialbeställning och grävanvisningar längre ner på hemsidan.

Se vår film för hur en installation går till

Status bredbandsutbyggnaden

Uppdatering 2019-09-19

Grävarbetet har startats upp under v. 38, detta grävarbete inleds med grävningen av stamledningen i området.

Om du valt att gräva själv på din egen tomt ber vi dig utföra detta snarast. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan för beställning av material.

Uppdatering 2019-09-03

Kundinstallationer kommer att påbörjas först när området är färdiggrävt och fiber är blåst ut i stamnätet. Entreprenören kommer att kontakta er i tid innan för att boka in en tid för installation. 

Tidsplan

Grävarbetet har startat på den nordvästra sidan av e:4an under v.38

En uppdaterad tidsplan för området kommer presenteras inom en snar framtid. 

Grävanvisningar

 • Oberoende på om du som fastighetsägare har anlitat oss att gräva på din tomt, eller om du väljer att gräva själv, är det du som är ytterst ansvarig för att tydligt markera var befintliga ledningar inom tomten är förlagda.
 • Om en ledning som ej markerats skulle skadas under grävarbetet kan entreprenören i mån av tid och tillgång till material hjälpa till att reparera skadan, kostnaden för detta läggs då på er.
 • Om du är osäker på hur befintliga ledningar är förlagda kring din fastighet kan du vända dig till www.ledningskollen.se för assistans.

Så här utför du grävarbetet

 • Gräv enligt den uppmätta grävsträckan från tomtgränsen fram till ditt hus
 • Gräv så att du uppnår den optimala fyllnadhöjden på 40 cm (Se bilden)
 • Avlägsna stenar och tunga eller vassa föremål som kan skada kanalisationen
 • Gräv ditt schakt hela vägen fram till husväggen.
 • Lägg sedan ner kanalisationen, OBS! Minst 1 meter av kanalisationen skall sticka upp både vid husväggen och vid tomtgränsen. Lämna även 0,5 meter av schaktet öppet både vid husväggen och vid tomtgränsen.
 • Lägg ned markeringsbandet. Det innehåller en söktråd som behövs för att i framtiden kunna hitta kanalisationen  
 • Fyll skonsamt igen schaktet med grävmassorna.
 • Avslutningsvis, täta ändarna på kanalisationen med ändpluggarna.

Beställning av material

Om du valt att gräva själv på din egen fastighet måste du kontakta oss för beställning av material.

Detta gör du enklast via e-post till:  bredband.bidragsomraden@umeaenergi.se

eller via telefon: 090 - 16 04 83 eller 090 – 16 02 67.

Anslutningspriser för ordinarie anslutningar

Anslutningspriset är 15.500 kr ink moms.

I det priset ingår allt utom grävning på den egna tomten. Om du inte själv vill gräva schaktet på din tomt kan du enkelt beställa den tjänsten av oss till en kostnad på 250 kronor/meter inklusive moms.

Du får 100 Mbit/s för 190 kr/månad + internetaccess från vald tjänsteleverantör ca 90 kr

Priset 190 kr/mån gäller år 2018-2022

Ingen bindningstid

Eftersom vi inte har någon bindningstid utan endast en månads uppsägningstid, kan du koppla av och på ditt abonnemang som du själv önskar. Detta innebär till exempel att om du har en sommarstuga så kan du välja att ha ditt abonnemang aktiverat endast under de månader som du vistas där.

Utöver detta kan vi även erbjuda er tjänsterna 300 Mbit/s samt 1000 Mbit/s, dessa till våra ordinarie stadsnätspriser.

Anslutningspris för efteranslutning

Priset för efteranslutning är från 16.000 kr och uppåt.

Månadskostnaden vid efteranslutning är densamma som ordinarie stadsnät. Du får 100 Mbit/s för 349 kr/månad + internetaccess från vald tjänsteleverantör (ca 90 kr).

För företag gäller ordinarie stadsnätspriser. 

Mer information om hur många fastigheter som kan anslutas inom budget, efterbeställningar och prioriteringar inom budget, se FAQ på sidan landsbygdsprogrammet.

Kontakta oss

 Vid frågor som rör beställning eller aktivering av tjänster är ni varmt välkommen att kontakta vår kundservice: Tel: 090-16 00 20 eller på e-post kundservice@umeaenergi.se

Har du övriga frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post: bredband.bidragsomraden@umeaenergi.se

Eller telefon: 090 – 16 04 83, 090 – 16 02 67

Illustration logga