Så här ansluts ditt bredband | Vi bygger ut bredbandsnätet till landsbygden | Bredband | Umeå Energi

Så här ansluts ditt bredband

1. Planering av grävsträcka

Oavsett om du gräver själv eller om vi gör det, behöver en lämplig grävsträcka på din tomt planeras. Du som fastighetsägare får en karta över din tomt och fastighet. På kartan finns en markering, normalt vid tomtgränsen, där grävningen ska påbörjas. Grävsträckan avslutas vid huset där fiberkabeln dras genom väggen och ansluts till en fiberkonverter på insidan av väggen. Du som fastighetsägare ritar in önskvärd grävsträcka på kartan.

Placering av fiberkonverter

Börja med att välja var i huset du vill att fiberkonvertern ska vara placerad. Tänk på att det medför en kostnad att flytta konvertern i efterhand, så välj platsen noga så du inte behöver flytta den. Här är några faktorer du bör ta i beaktning:

  • Fiberkonvertern ska monteras i ett uppvärmt utrymme där fiberkabeln kommer in genom husväggen
  • Tänk på att den ska kunna kopplas till den utrustning du vill ansluta till bredbandet t.ex. router för WiFi, datorer, TV
  • Det måste finnas ett eluttag i närheten då fiberkonvertern behöver ström. Av oss får du en strömadapter och en ca. 1 meter lång kabel
  • Tänk på att det finns blinkande diodlampor på fiberkonvertern som kan vara störande, t.ex. i ett sovrum

Välj grävsträcka

Vid val av grävsträcka bör du tänka på att:

  • Om vi ska utföra grävningen kommer en grävmaskin att användas vilket innebär att det måste finnas plats för grävmaskinen längs hela sträckan. Räkna med ca 2,5 meters bredd
  • Det får inte finnas andra ledningar där kanalisationen ska grävas ner (elledningar, telefonledningar, kabel-TV, vattenledningar exempelvis sommarvatten). På www.ledningskollen.se kan du begära ut kabelanvisningar för din tomt
  • Se till att det inte finns hinder såsom stenar, altaner, rabatter, buskar eller förråd längs grävsträckan
  • Undvik tvära svängar eftersom kanalisationen inte får böjas för snävt, inte mer än runt en fotboll
  • Kanalisationen kommer att grävas ner till ett djup på 60 cm

2. Grävning

För dig som ska gräva själv finns mer information här (öppnas i nytt fönster)

Om du beställt grävning av oss kommer utsedd entreprenör att utföra arbetet vid avtalad tidpunkt. Entreprenören kontaktar dig för genomgång av grävning. Grävningen utförs sedan enligt den grävsträcka du tagit fram.

 

3. Fiberdragning

Efter grävning sker fiberdragning in i fastigheten till platsen du märkt ut på kartan. Vår entreprenör utför fiberdragningen och ordnar med håltagning genom din vägg, monterar kabelskydd på ytterväggen och fäster söktråden.

4. Invändig installation

Den invändiga installationen sker vid ett nytt tillfälle och entreprenören kontaktar dig för att boka tid. Entreprenören monterar fiberkonvertern på den plats i huset som du tidigare valt, se punkt 1. Fibern monteras i fiberkonvertern och installationen är nu klar!

5. Beställ och aktivera tjänster

När du strömsatt din fiberkonverter kommer du enkelt igång genom att ansluta en nätverkskabel mellan Port 1 som är markerat gult på fiberkonvertern, och din dator. Starta sedan en webbläsare och du hamnar då direkt på vår portal byanat.ume.net där du enkelt kan beställa de tjänster du önskar. Börja med att registrera en användare, beställ sedan tjänster och välj bland våra tjänsteleverantörer. Sedan är det klart och du kan inom några minuter vara igång och surfa!