Fokusområde Karlsvik | Nu bygger vi ut bredbandet i flera fokusområden - ett supertillfälle att ansluta sig! | Bredband | Umeå Energi

Fokusområde Karlsvik

Bli en del av framtidens bredband – Umeå Energi Bredband

Ditt område är bidragsberättigat för bredbandsutbyggnad med bidrag från Jordbruksverket och Strukturfonden. I diagrammet ovan kan du se hur många som anmält intresse i området hittills.

Nu närmar vi oss uppstart för grävningen i ert område, vilket känns kul! Med det så ber vi om att ni visar hänsyn till den personal som utför grävningen när ni passerar dessa med er bil för att undvika olyckor.

 • Avtalsskrivningen för dessa områden är nu avslutade. Du kan dock fortfarande anmäla intresse för efteranslutning. Detta görs genom att trycka på den gröna knappen med texten ”Gör intresseanmälan”.Läs mer om detta längre ner på hemsidan.

 

 • Om du valt att gräva själv på din egen tomt och ännu inte utfört detta, ber vi dig utföra detta snarast, du kan hitta information kring materialbeställning och grävanvisningar längre ner på hemsidan.

Status bredbandsutbyggnaden

 

Uppdatering 2020-05-19

Hej!

Nu är killarna från Överkalix (NYAB) igång med grävningen i ert område. Dem har meddelat att dem kommer att starta grävningen nere kring parkeringen vid Bockholmen, för att sedan fortsätta längs Stubbskärsvägen. När den grävningen är färdig kommer dom att röra sig mot Gröthällanvägen och fortsätta upp längs den. Förhoppningen från vår sida är att utblåsningen av fiber kan påbörjas sista veckan i Juni, alltså strax innan semestern. Nästa steg efter det är kundinstallationer. Vid installation så kommer entreprenören ComDate kontakta er några dagar i förväg för att boka in en tid som passar så att ni kan hjälpa dem få tillträde till er fastighet.

Vi ber er att respektera dem restriktioner som just nu gäller i hela landet, håll ett avstånd på någon meter om ni måste prata med entreprenören av någon anledning och respektera om någon i området inte vill ha någon annan person nära sig, då det i nuläget kan vara farligt för vissa personer i samhället. 

Uppdatering 2020-05-04

Hej!

Grävsäsongen närmar sig nu med stormsteg och under veckan kommer vi på Umeå Energi att genomföra ett etableringsmöte med NYAB, som är den entreprenör som kommer att gräva i ert område. Förhoppningen är att NYAB ska kunna etablera i området någonstans kring v.20-21 och därefter påbörja grävningen i området. Vi ber er att visa hänsyn när ni passerar grävområdet för allas säkerhet.

Uppdatering 2020-02-05

Hej Karlsviksbor!

Vi på Umeå Energi har goda nyheter att förmedla!

Efter det att vi lyckades få in samtliga markägares undertecknade markupplåtelseavtal, inleddes tuffa och utdragna förhandlingar med Jordbruksverket och våra entreprenörer för att få till en möjlighet att kunna bygga ett fibernät i Karlsvik.

Dessa förhandlingar är nu avslutade och det är med stor glädje vi kan meddela att fibernätet i Karlsvik trots allt kommer att kunna byggas med start i början av sommaren 2020.

Det känns fantastiskt kul att få komma med ett positivt besked efter denna tuffa tid och vi vill tacka för ert tålamod. Vi vill även tacka samtliga parter som har varit inblandade i processen att få till denna projektförlängning.

Vi hoppas ni är lika förväntansfulla som vi är på att få sätta igång med detta projekt och om ni har några frågor är ni som vanligt välkomna att kontakta oss på:

E-post : bredband.bidragsomraden@umeaenergi.se

Eller telefon: 090-160267, eller 090-160483

 

Uppdatering 2019-10-09

Hej, Karlsviksbor!

Tyvärr måste vi informera att fiberutbygganden i Karlsvik inte kommer att genomföras i höst. Orsaken är att alla markägare inte har godkänt och undertecknat markupplåtelseavtalen vilket krävs för att vi skall få gräva.

Det höga trycket på bredbandsutbyggnad i Umeå med omnejd har gjort att vi haft en pressad tidsplan. Trots detta har vi den senaste tiden lagt mycket tid och resurser på att informera och få in undertecknade markupplåtelseavtal.

Det som nu kommer ske är att vi måste få in undertecknade markupplåtelseavtal från alla markägare, ansöka om projektförlängning hos jordbruksverket och förhandla med våra entreprenörer för att se över möjligheterna till en fiberutbyggnad sommaren 2020. Detta är dock något som vi i nuläget inte kan garantera, utan i värsta fall stryks utbyggnaden i Karlsvik, vilket gör detta besked ännu tråkigare att förmedla.

Så fort vi har ytterligare information kring fiberutbyggnaden i området så kommer vi att delge er den.

Uppdatering 2019-09-12

Våra projektadministratörer arbetar för fullt under v. 38-39 för att färdigställa de markupplåtelseavtal vi behöver för att starta grävarbetet i ert område. Vet ni med er att ni har fått ett markupplåtelseavtal skickat till er för signering och ännu inte återsänt detta till oss ser vi gärna att ni gör detta så fort som möjligt för att snabba på processen.

 

Uppdatering 2019-09-11

Om du valt att gräva själv på din egen tomt och ännu inte utfört detta, ber vi dig utföra detta snarast, du kan hitta information kring materialbeställning och grävanvisningar längre ner på hemsidan.

 

Uppdatering 2019-09-06

Kundinstallationer kommer att påbörjas först när området är färdiggrävt och fiber är blåst ut i stamnätet. Entreprenören kommer att kontakta er i tid innan för att boka in en tid för installation. 

Tidsplan

En uppdaterad preliminär tidsplan presenteras inom en snar framtid för detta område

Grävanvisningar

 • Oberoende på om du som fastighetsägare har anlitat oss att gräva på din tomt, eller om du väljer att gräva själv, är det du som är ytterst ansvarig för att tydligt markera var befintliga ledningar inom tomten är förlagda.
 • Om en ledning som ej markerats skulle skadas under grävarbetet kan entreprenören i mån av tid och tillgång till material hjälpa till att reparera skadan, kostnaden för detta läggs då på er.
 • Om du är osäker på hur befintliga ledningar är förlagda kring din fastighet kan du vända dig till www.ledningskollen.se för assistans.

Så här utför du grävarbetet

 • Gräv enligt den uppmätta grävsträckan från tomtgränsen fram till ditt hus
 • Gräv så att du uppnår den optimala fyllnadhöjden på 40 cm (Se bilden)
 • Avlägsna stenar och tunga eller vassa föremål som kan skada kanalisationen
 • Gräv ditt schakt hela vägen fram till husväggen.
 • Lägg sedan ner kanalisationen, OBS! Minst 1 meter av kanalisationen skall sticka upp både vid husväggen och vid tomtgränsen. Lämna även 0,5 meter av schaktet öppet både vid husväggen och vid tomtgränsen.
 • Lägg ned markeringsbandet. Det innehåller en söktråd som behövs för att i framtiden kunna hitta kanalisationen
 • Fyll skonsamt igen schaktet med grävmassorna.
 • Avslutningsvis, täta ändarna på kanalisationen med ändpluggarna.

Beställning av material

Om du valt att gräva själv på din egen fastighet måste du kontakta oss för beställning av material.

Detta gör du enklast via e-post till:  bredband.bidragsomraden@umeaenergi.se

eller via telefon: 090 - 16 04 83 eller 090 – 16 02 67.

Anslutningspriser för ordinarie anslutningar

Anslutningspriset är 15.500 kr ink moms.

I det priset ingår allt utom grävning på den egna tomten. Om du inte själv vill gräva schaktet på din tomt kan du enkelt beställa den tjänsten av oss till en kostnad på 250 kronor/meter inklusive moms.

Du får 100 Mbit/s för 190 kr/månad + internetaccess från vald tjänsteleverantör ca 90 kr

Priset 190 kr/mån gäller år 2018-2022

Ingen bindningstid

Eftersom vi inte har någon bindningstid utan endast en månads uppsägningstid, kan du koppla av och på ditt abonnemang som du själv önskar. Detta innebär till exempel att om du har en sommarstuga så kan du välja att ha ditt abonnemang aktiverat endast under de månader som du vistas där.

Utöver detta kan vi även erbjuda er tjänsterna 300 Mbit/s samt 1000 Mbit/s, dessa till våra ordinarie stadsnätspriser.

Anslutningspris för efteranslutning

Priset för efteranslutning är från 16.000 kr och uppåt.

Månadskostnaden vid efteranslutning är densamma som ordinarie stadsnät. Du får 100 Mbit/s för 349 kr/månad + internetaccess från vald tjänsteleverantör (ca 90 kr).

För företag gäller ordinarie stadsnätspriser.

Ytterligare information om hur många fastigheter som kan anslutas inom budget, efterbeställningar och prioriteringar inom budget, se FAQ på sidan http://www.umeaenergi.se/bredband/landsbygdsprogrammet#faq

 

Kontakta oss

Vid frågor som rör beställning eller aktivering av tjänster är ni varmt välkommen att kontakta vår kundservice: Tel: 090-16 00 20 eller på epost kundservice@umeaenergi.se

Har du övriga frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post: bredband.bidragsomraden@umeaenergi.se

Eller telefon: 090 – 16 04 83, 090 – 16 02 67

 

Illustration logga