Fokusområde Holmön | Nu bygger vi ut bredbandet i flera fokusområden - ett supertillfälle att ansluta sig! | Bredband | Umeå Energi

Fokusområde Holmön

Bli en del av framtidens bredband – Umeå Energi Bredband

Ditt område är bidragsberättigat för bredbandsutbyggnad med bidrag från Jordbruksverket och Strukturfonden. På Holmön kommer vi att bygga med trådlös access. För att en utbyggnad ska bli möjlig krävs att tillräckligt många tecknar avtal. Prata gärna med dina grannar för att öka chanserna för en utbyggnad.

Information gällande trådlös access

Trådlös access bygger på samma teknik som man använder för mobiltelefoni och mobilt bredband. En eller flera centrala sändare kommunicerar med mottagare som placeras på eller i anslutning till de byggnader som ska anslutas. Det som skiljer detta från mobilt bredband är att man vet var kunderna finns och att mottagarna placeras utifrån detta vilket gör att kvalitén på uppkopplingen blir mycket bättre. Förbindelsen till Holmön kommer utgöras av en modern högkapacitetslänk som klarar både dagens och framtida behov.

En mast kommer att sättas upp på fastlandet. På ön kommer det sedan att byggas ett accessnät som transporterar tjänsterna till våra kunder. Om det kommer krävas mer än en mast på ön och i så fall hur många och var de ska placeras är inget vi vet i dagsläget utan det är leverantören av nätet som avgör detta. Det är också beroende av vilken radioteknik och frekvens som kommer nyttjas. När upphandling av entreprenör är klar kommer vi att ha mer information angående detta.

För dig som kund så kommer det inte att ske någon påverkan på tomt utöver de fall där det eventuellt kan finnas träd som skymmer sikten till masten, då kan dessa behövas tas ned. Om det gäller just din tomt kan vi i dagsläget inte svara på utan det vet vi först när leverantör är upphandlad och projektering är färdig.

Hos dig kommer det att sättas upp en utrustning som består av två delar. En utomhusdel (ODU) som består av en antenn som monteras på fastigheten där de bästa förutsättningarna för bra mottagning finnas, samt en inomhusdel (IDU) bestående av en box som ska monteras på yttervägg. I anslutning till inomhusdelen ska det finnas ett 220v vägguttag. Mellan inomhusdelen och utomhusdelen kommer en närverkskabel av typen cat 6 att förläggas. Du kommer längre fram att bli tilldelad en kontaktperson som du kan ställa frågor till och diskutera med vad som blir en lämplig placering av dessa delar för just din fastighet.

De tjänster som kommer erbjudas är desamma som vid fiberutbyggnad. Vi kommer kunna erbjuda er internet till en hastighet av 100 Mbit/s. Utrustningen kommer att vara uppgraderingsbar så att vi i framtiden ska kunna erbjuda ytterligare tjänster.
Du kommer att beställa detta via en portal och precis som vid fiber så kommer det vara ett öppet nät så att du själv väljer vilken tjänsteleverantör du vill ha.

Planen är att alla installationer ska vara klara senast 30/5 2020.

Här kan du läsa våra särskilda avtalsvillkor för trådlös access

Så här går det till

1. Intresseanmälan

Du som tidigare gjort intresseanmälan för fiber kommer att bli kontaktad för avtalsskrivning för trådlös access. Observera att sista datum att teckna detta avtal är 21 april. Efter detta gör vi en avstämning för att se om tillräckligt många tecknat avtal för att en byggnation ska bli möjlig.

 

2. Följ intresset i ditt område

Här på din områdessida får du löpande information om hur planerna för ditt område ser ut. Här hittar du också allt du behöver veta vid en installation. Gör det till en vana att titta in någon gång då och då. 

3. Avtalsskrivning

Avtalsskrivningen är nu påbörjad. När vi mottagit alla påskrivna avtal börjar vi planera för utbyggnaden området. Så här använder du e-signering
Har du inte möjlighet att signera med mobilt bank-id så kan vi posta ditt avtal. Maila till bredband@umeaenergi.se eller ring kundservice på 090-16 00 20. Meddela då vilken adress ditt avtal gäller samt vilken adress du vill ha ditt avtal postat till. Observera att sista datum att teckna avtal är 21 april.

Priser

Anslutningsavgiften för trådlös access är 15.500 kr.  

Månadskostnad
Du får 100 Mbit/s för 349 kr/månad + internetaccess från vald tjänsteleverantör ca 90 kr/månad.
Eftersom vi inte har någon bindningstid utan endast en månads uppsägningstid, kan du koppla av och på ditt abonnemang som du själv önskar. Detta innebär till exempel att om du har en sommarstuga så kan du välja att ha ditt abonnemang aktiverat endast under de månader under året som du vistas där.

Senaste beställningsdatum: Rabatterat anslutningspris enligt ovan gäller till dess budgeten för stödberättigade anläggningskostnader blir intecknad eller när projektering och upphandling påbörjats. Sista datum att teckna avtal är 21 april.

För företag gäller ordinarie stadsnätspriser.

Anslutningspris för efterbeställning

Anslutningspriset för efterbeställning bestäms utifrån individuell offert och från 16.000 kr och uppåt. Månadskostnaden vid efteranslutning är densamma som ordinarie stadsnät. Du får 100 Mbit/s för 349 kr/månad + internetaccess från vald tjänsteleverantör (ca 90 kr). Observera att efteranslutningar endast görs om och när tillräckligt många tecknat avtal för det. Vår bedömning är att detta inte kommer ske förrän flera år efter ordinarie ubyggnad.

För företag gäller ordinarie stadsnätspriser. 

Mer information om hur många fastigheter som kan anslutas inom budget, efterbeställningar och prioriteringar inom budget, se FAQ på sidan landsbygdsprogrammet.

Kontakta oss

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post: bredband@umeaenergi.se 

 Illustration logga