Fokusområde Bådahällan | Nu bygger vi ut bredbandet i flera fokusområden - ett supertillfälle att ansluta sig! | Supersnabbt bredband via fiber | Umeå Energi

Fokusområde Bådahällan

Aktuell status

Alla fastigheter är nu anslutna i området och tjänster i nätet går att beställa enligt nedan.
Entreprenör kommer att se över sättningar i väg och infarter våren 2022.

Bor du i området men är inte ansluten?

Om du bor i området och är intresserad av att ansluta dig så kan du anmäla intresse genom att klicka på den gröna knappen ”Gör intresseanmälan” ovan. Dessa anslutningar utförs som ordinarie stadsnätsanslutningar. Vill du läsa mer om priser och anslutningar i stadsnätet så hittar du mer information här.

Du får ett snabbt bredband med valmöjligheter

Umeå Energi Bredband är ett öppet stadsnät. Det innebär att vi levererar en framtidssäker infrastruktur som du själv fyller med innehåll. Via en och samma bredbandsanslutning kan du enkelt välja mellan olika leverantörer av internet, TV, telefoni och andra tjänster.

Kontakta oss

Vid frågor som rör beställning eller aktivering av tjänster är ni varmt välkommen att kontakta vår kundservice: Tel: 090-16 00 20 eller på epost kundservice@umeaenergi.se
Har du övriga frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post: bredband.bidragsomraden@umeaenergi.se