Rutiner vid akut eller planerade avbrott | Bredbandsinstallatör | Partners | Umeå Energi
Vad ska jag göra vid ett akut driftavbrott?

Rutiner vid akut eller planerade avbrott

Här beskriver vi hur våra rutiner är gällande både akuta och planerade avbrott. Syftet är att vår drift, vår kundservice och våra kunder ska få så bra information som möjligt om relevanta driftstörningar. Därför är det viktigt att våra tekniker får vetskap om arbeten och händelser ute i vårt nät som påverkar driftläget.

Vid oplanerad akut driftstörning

Om en akut driftstörning uppstår så är det viktigt att ni kontaktar oss så att vi får vetskap om detta så fort som möjligt. Ring utan dröjsmål vår beredskap på 070-592 35 02 och informera om vad som hänt.

Vid planerad driftstörning

Är det nödvändigt att göra en planerad driftstörning ska ni få klartecken från våra tekniker innan arbetet får påbörjas. Klartecken får ni genom att ringa vår slinga 090-16 04 04.

Om ni upptäcker, eller har orsakat en driftstörning på andra tjänster än de som ingår i ert pågående uppdrag, ska ni omgående ringa vår telefonslinga för teknikerna, 090-16 04 04. Får ni inte svar där, ring vårt beredskapsnummer 070-592 35 02.