Rutiner och särskilda anvisningar | Bredbandsinstallatör | Partners | Umeå Energi
Avvikelser och rutiner - Heroimage

Rutiner och särskilda anvisningar

Här samlar vi information om hur specifika arbetesmoment ska utföras. De är hämtade från våra avtal med er entreprenörer men här finns de tillgängliga på ett lättare sätt för er som arbetetar i vår anläggning. Det kan vara allt från hur en brunn monteras till hur en mätning görs.

Ändringar i bygghandling

Ev. ändringar noteras i bygghandligen som ska återlämnas/skickas till projektledare efter arbetets slutförande.

Fotodokumentation

Tekniker som utför arbetet tar bild/bilder enligt nedan och mailar den/dessa till projektledaren för arbetet.

Vid arbete med kundanslutning

Bild med synlig slingning av fiber och placering av termineringsbox. 
Bild på färdig installation på utsida fasad.

Vid brunnsarbeten

Bild med kabelgenomföringar och kabelmärkningar utsida skarvbox.
Bild på öppen skarvbox med uppvikta kassetter.

Vid arbete i site/nod

Bild på utfört arbete i öppen nymonterad ODF.

Egenkontroll

Egenkontroll ska utföras och dokumenteras och skickas tillbaka till projektledare efter utfört arbete.

Täthetstest skarvbox

Täthetstest ska utföras och dokumenteras och skickas tillbaka till projektledare efter utfört arbete.

Märkning

ODF

Stativplacering märks med graverad skylt och anläggningsnummer/kabelnummer med Dymo eller motsvarande.

Optorör

Ska märkas med gatuadressens husnummer. Permanent märkning typ Partex 2/4 eller liknande ska användas.

Kabel

Ska märkas med kabelnummer i brunnar och kabeländor. Permanent märkning typ Partex 2/4 eller liknande ska användas.

Tub i skarvbox

Ska märkas med permanent märkning typ Partex eller liknande.

OTDR

OTDR mätning ska utföras när förbindelser upprättas och ett mätprotokoll sparas.

I mätprotokollet skall framgå: Mätdatum, utförare, A-sida (nodummer), B-sida (nodnummer)”.

Mätfilen/mätprotokollet levereras via mejl färdiganalyserad av mätutrustning samt i format som möjliggör analys i efterhand. Filen märkt enligt beställarens anvisning.

Inmätning

Normalt sett skickas klarrapport med kartbild över utförd förläggning till Umeå Energis mättekniker som sköter inmätning. Vid inmätning av entreprenör ska protokoll upprättas med Umeå Energis kodtabell:

  • 175 Kanalisation
  • 176 Skarvbrunn
  • 177 Markeringspåle/KUP
  • 178 Sondboll

Standard för lägesangivning är SWEREF99 2015. Lägst mätklass 2 tillämpas.