Nyckelhantering och tillträden | Bredbandsinstallatör | Partners | Umeå Energi
Nyckelhantering och tillträden

Nyckelhantering och tillträden

De som arbetar i vår anläggning på egen hand ska ha personligt passerkort med tillräckliga behörigheter för uppdraget.

Saknas behörigheter

Kontakta leveransledare Pär Lilja om du har uppdrag från Bygga (projektledare) eller leveransledare Lena Solstam om du är på uppdrag från Distribution (teknikerna).

Nyckelhantering

Bredband har dels egna nycklar, men har även gemensamma nycklar med Umeå Energis koncern. Nycklar som lånas ska alltid återlämnas innan arbetsdagen är slut, om inte annat överenskommits med projektledare, som i sin tur meddelat beredskapen. Vid händelse av driftstörning utanför arbetstid och nyckel inte är återlämnad är den som har nyckeln skyldig att omgående återlämna den till UmeNet beredskap utan ersättning. Den som har en nyckel är skyldig att vara anträffbar under hela tiden man har nyckeln, såväl under som utanför arbetstid.

Driftnyckel

De entreprenörer som arbetar mer frekvent i vår anläggning kan kvittera ut en driftnyckel. Saknar du driftnyckel kontakta leveransledare Pär Lilja (Bygga) eller Lena Solstam (Distribution).

Särskilda tillträden

Nod Vikingen

Särskilt tillträde krävs. De som saknar tillträde får inte vistas där ensamma. Det är således inte tillåtet att släppa in någon i noden för att därefter lämna platsen. Patrik Sandqvist och Herman Meyer har behörighet hos ETT.

Doktorn (Ålidhem)

Då detta är fjärrvärmes anläggning, krävs godkänd SSG utbildning för att vistas på området och i noden. Saknar du godkänd SSG, prata med leveransledare Pär Lilja för att få tillgång till utbildningen.

Arbete i fjärrvärmes kammare

Samma som ovan. SSG krävs för att göra arbeten i fjärrvärmes kammare där vi i vissa fall ha skarvboxar.

Noder i en fördelningsstation Elnät

ESA-utbildning krävs (ESA Instruerad) om du ska göra ett icke elektriskt arbete inne i en fördelningsstation. Saknar du ESA eller är osäker, kontakta leveransledare Pär Lilja eller Lena Solstam.