Vår vision | Om oss | Umeå Energi

Vår vision

Umeå Energis vision är att ge våra kunder en enklare vardag och regionen en hållbar framtid. Detta sammanfattas i våra tre värdeord, enkelhet, närhet och ansvar, som ska genomsyra allt vi gör.

Hur omsätter vi då detta i praktisk handling?

Jo, som Umeåbornas eget energibolag är vi givetvis med och bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vår kärnverksamhet handlar om att …

… ha ett väl utbyggt elnät med väldigt få avbrott. Årligen investerar vi cirka 80 miljoner kronor i näten för att öka säkerheten och hänga med nu när Umeå växer så det knakar.

… via vårt öppna stadsnät UmeNet binda samman Umeå – och Umeåborna med världen. UmeNet erbjuder ett av västvärldens snabbaste bredband och vi har grävt ned över 1 250 kilometer optofiberkabel och mer än 67 700 kilometer fiber i stan.

…förse i stort sett alla Umeåbor med bekväm värme. Tack vare ett väl utbyggt fjärrvärmenät har Umeåborna sänkt sina utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar väsentligt. Hjärtat i det kloka värmesystemet i stan är det toppmoderna kraftvärmeverket Dåva.

… även ta ett socialt ansvar och exempelvis stötta skol- och utbildningsprojekt, ungdomssatsningar, samt olika idrotts- och kulturprojekt.