Ursprungsmärkning och utsläpp från vår produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla | Om oss | Umeå Energi

Ursprungsmärkning och utsläpp från vår produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla

Ursprungsmärkning av vår energi till försäljning 2017

Ursprung till vår produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla till försäljning under 2017.

Diagrammen och tabellen visar ursprunget till all el, fjärrvärme och fjärrkyla som vi sålt under 2017, samt utsläppen för våra produkter under samma år.

Miljöpåverkan i våra produkter 2017

Specifika utsläpp från el, fjärrvärme och fjärrkyla där utsläppen är beräknade i gram/kWh. CO2-utsläppen från vår elproduktion är beräknade enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter (öppnas i nytt fönster).

CO2 SOx NOx Stoft
El 0 - -
Fjärrvärme 48,06 0,012 0,079 0,005
Fjärrkyla 31 IU IU IU

IU = Ingen uppgift