Vattnets kretslopp - Experiment | Se och göra | Umeå Energicentrum | Om oss | Umeå Energi

Vattnets kretslopp - Experiment

Vatten är ett viktigt element i våra liv och här kan vi följa vattnets väg i kretsloppet. Vattnet avdunstar från marken, åker upp mot molnen för att där bilda regn som sen faller ner i våra älvar. Ur det forsande vattnet i älven kan vi sedan producera energi i vattenkraftverket.

I det här experimentet behöver du först ta en tur av solen, vinden och vattnet som driver de små elbilarna runt i bilbanan. Efter avslutad tur så får du en vattendroppe av vår personal som du kan använda i det här experimentet. Vattendroppen stoppas i polettfacket till vänster, dra sedan i snöret och så väntar en överraskning i luckan nertill.
Tack för att du var en del av naturens resa.