Kraftverksmuseet | Se och göra | Umeå Energicentrum | Vi är Umeå Energi - tillsammans gör vi gott för Umeå | Umeå Energi
Bild på kraftverksmuseet - foto Johan Gunseus

Kraftverksmuseet

1958 stoppades driften vid Klabböle kraftstation för gott och Stornorrfors vattenkraftverk tog över all produktion och distribution av elkraft i området. Sedan dess har Klabböle kraftstation förvandlats till ett kraftverksmuseum som ägs av Umeå Energi. Under våra ordinarie öppettider på sommaren håller vi kostnadsfria guidade visningar i museet alla dagar.

Tider för guidade turer (max 5 personer per tur pga covid -19)

  • 12:00
  • 13:30 - Barnguidning
  • 14:00
  • 15:00
  • 16:00