Kraftverksmuseet | Se och göra | Umeå Energicentrum | Om oss | Umeå Energi

Kraftverksmuseet

Bild på kraftverksmuseet - foto Johan Gunseus

Kraftverksmuseet
Foto: Johan Gunséus

1958 stoppades driften vid Klabböle kraftstation för gott och Stornorrfors vattenkraftverk tog över all produktion och distribution av elkraft i området. Sedan dess har Klabböle kraftstation förvandlats till ett kraftverksmuseum som ägs av Umeå Energi. Under våra ordinarie öppettider på sommaren håller vi kostnadsfria guidade visningar i museet alla dagar från klockan 12 till 16.