Kraft i kulturen, om Umeås historia. Juni - juli 2015

Toppbild Umeås historia

OBS! Detta är ett avslutat event från 2015.

Välkommen på berättarkafé om Umeås historia.

Inför kulturhuvudstadsåret gav Johan Nordlander-sällskapet ut boken Umeå 1314-2014. I boken finns ett stort antal artiklar som på olika sätt skildrar Umeå och stadens historia. I sommar kommer tre av bokens artikelförfattare till Umeå Energicentrum för att berätta kring olika tema.

Lördag 13/6, 13.00    Ryssland och Umeå. Krigshistoriska nedslag. Lars-Gunnar Olsson.
Lördag 4/7, 13.00      Umeå. Från småstad till universitetsstad. Lars-Erik Edlund.
Tisdag 14/7, 13.00     Samiskt perspektiv. Renrajd över Tegsbron och renkappkörning på Haga. Gunel Rönér Douhan.