Umeå Energi Arena | Om oss | Umeå Energi

Umeå Energi Arena

Skisser över Umeå Energi Arena, Energiparken

Rörelseenergi för en hållbar framtid

En hållbar framtid är vår passion – även när vi sponsrar föreningslivet. På Umeå Energi Arena samarbetar vi med klubbarna som har sina hemmaplaner där. Vi vill göra området till en inspirerande mötesplats för alla och samtidigt visa hur man kan ställa om till hållbara energilösningar. Energiparken blir ett led i den utvecklingen. Här hittar du en multiarena för fotboll, innebandy och basket, löparbanor, men också solceller som producerar el och ett snabbt bredband via WiFi. Tanken med Energiparken är att inspirera Umeåbor och besökande till glädje och rörelse och öka kunskapen kring framtida hållbara energi- och bredbandslösningar.

Umeå Energi Arena – en hållbar och energifylld mötesplats

Umeå Energi Arena är en del i vår sponsring av föreningslivet. År 2015 tog Umeå Energi över namnrättigheterna för arenaområdet på Gammlia. I samband med det döptes arenaområdet om till Umeå Energi Arena med tilläggen Sol (fotboll), Vind (innebandy) och Vatten (basket). Under en längre tid har det pågått ett arbete med innovation och lekfullhet i området. Vi samarbetar med de föreningar som har sin hemmaarena där och Umeå kommun som äger anläggningen.
Den 6 maj 2018, kl. 13.00-15.00, hälsar vi alla Umeåbor välkomna till invigningen av Umeå Energi Arena.  

För att boka lokaler, kontakta Umeå Fritid

Umeå Energis ambition är att arenaområdet skall bli en mötesplats för alla både i och utanför arenabyggnaderna. Vi hoppas att hela arenaområdet skall inspirera till framtidens hållbarhet och rörelseenergi. Solceller, vindkraft och WiFi installeras och framför arenorna bygger Umeå Energi en Energipark som skall inspirera till lekfullhet och rörelseenergi för alla åldrar och vara öppen och tillgänglig året runt. Vi vill binda samman staden och arenorna så att området blir levande hela året. 

En hållbar framtid är vår passion – även när vi sponsrar föreningslivet.

Vi vill hjälpa föreningarna att utveckla området och växla upp verksamheten ytterligare. Det ger oss också en möjlighet att visa hur vi arbetar för en hållbar vardag i regionen och bidrar till omställningen till förnybara energikällor. Vårt åtagande för arenaområdet är långsiktigt och utvecklingen kommer att ske i olika etapper.

Energiparken – rörelseenergi för en hållbar vardag

Energiparken, som börjar byggas under 2017, blir ett led i den utvecklingen. Där kommer du att hitta en multiarena för fotboll, innebandy och basket, löparbanor, solceller som producerar el och bredband via WiFi. Tanken med Energiparken är att inspirera Umeåbor och besökande till glädje och rörelse och öka kunskapen kring framtida hållbara energi- och bredbandslösningar.

Nyheter

Maj 2018, Invigning

I vår kan vi förutom knoppande björkar och värmande solstrålar se fram emot en energifylld invigning av Energiparken på Umeå Energi Arena. Alla Umeåbor hälsas välkommen den 6 maj kl. 13.00-15.00 för rörelse, lek och glädje. Se programmet här

Februari 2018, Laddstolpar för elbilar

Två laddstolpar med totalt fyra laddplatser för semisnabb laddning av elbilar installeras på parkeringen.

December 2017, Energiparken står klar

Actionparken står nu klar och är slutbesiktigad. Umeå Fritid tar över drift och underhåll.

Juni 2017, start byggnation av Energiparken

Energiparken – en actionpark med klättersten, multiarena för basket, fotboll och innebandy, utegym, boulebana, pingisbord, löparbanor och isrink (på vintern) samt nya och fler parkeringsplatser i området.

Juni 2017, installation av solceller på tak

Solcellsanläggningen har en effekt på nästan 200 kW och är placerade längst fram på läktartaket på Sol och i september installeras solceller även nedtill på ett av räckena. En stor del av solcellerna är installerade på Vatten och är väl synliga på det välvda taket. Solcellerna är även uppkopplade mot bredbandsnätet.

November 2016, installation av WiFi 

WiFi-nätet (trådlöst internet) för föreningar, utövare och publik, blev helt klart i november 2016. Runt fotbollsplanen "Sol" finns täckning på planen, runt läktare och kiosker. Det är också anpassat för press, i skogen har vi för ett par år sedan dragit fiber åt SVT i samband med SM-veckan i skidor – så det finns kvar. Inne i "Vind" finns full täckning kring planen (så pass att den håller även för mässor) samt runt entrén så att de i insläppet kan använda trådlösa handscanners. I "Vatten" är den gamla sporthallens nät kompletterat så att det nu finns täckning för publiken. Där finns även ett antal hallar i källarplan som numera har täckning – i danshallen har man exempelvis fått köra CD-skivor tidigare.